برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1388 , دوره  15 , شماره  4 ; از صفحه 13 تا صفحه 22 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش به بيمار پيرامون كنترل درد بر ميزان اضطراب قبل از عمل در بيماران تحت اعمال جراحي شكم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: جراحي به عنوان يک روش درماني، تجربه اي استرس آور است. ترس از درد بعد از عمل جراحي يكي از عواملي است كه باعث اضطراب بيماران مي شود. هدف از اين مطالعه تعيين تاثير آموزش به بيمار پيرامون کنترل درد، بر ميزان اضطراب قبل از عمل در بيماران تحت اعمال جراحي شکم مي باشد.
روش بررسي: اين مطالعه نيمه تجربي در بيمارستان آيت اله موسوي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي زنجان در سال 87-1386 انجام گرفته است. از تعداد 89 بيمار تحت عمل جراحي شکم به طور تصادفي 45 نفر در گروه شاهد و 44 نفر در گروه آزمون قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه شامل مشخصات فردي، مشخصات بيماري و مقياس اضطراب موقعيتي اشپيل برگر و نوع مداخله آموزش چهره به چهره درباره كنترل درد بود. سطح اضطراب در هر دو گروه روز قبل از عمل جراحي (قبل از مداخله) و در روز عمل جراحي (بعد از مداخله) اندازه گيري شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي شامل آزمون هاي کاي دو، تست دقيق فيشر، من ويتني و ويلکاکسون و نرم افزار
SPSS استفاده گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد قبل از مداخله سطح اضطراب بيماران در گروه آزمون و شاهد تفاوت آماري معنادار نداشته، اما پس از مداخله سطح اضطراب گروه آزمون نسبت به گروه شاهد
(p<0.001) و همچنين در مقايسه با قبل از مداخله (p<0.001) كاهش يافته است.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين پژوهش، آموزش به بيمار پيرامون کنترل درد، منجر به کاهش اضطراب قبل از عمل در بيماران تحت اعمال جراحي شکم مي گردد که به عنوان يک مداخله غير دارويي به پرستاران بخش هاي جراحي توصيه مي شود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 285
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی