مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

برنامه ريزي استراتژيك سيستمهاي اطلاعاتي در شركت هاي مادر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است