نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه عملکرد طيفي و مکاني روشهاي ترکيب تصاوير در اختلاف قدرت تفکيکهاي مختلف تصاوير چندطيفي و پانکروماتيک: تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه GIS، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
 
چکیده: 
اختلاف قدرت تفکيک تصاوير چند طيفي و تصوير پانکروماتيک به عنوان يکي از عوامل تاثيرگذار بر عملکرد طيفي و مکاني روشهاي ترکيب تصاوير مطرح مي باشد که هدف اين تحقيق قرار داده شده است. پس از تهيه تصاوير چندطيفي شبيه سازي شده با قدرت تفکيک 8، 12، 16، ... و 44 متري از تصاوير چندطيفي آيکنوس و تصوير پانکروماتيک شبيه سازي شده 4 متري با استفاده از چهار روش ترکيب تصاوير، شامل روشهاي ترکيب مبتني بر تبديل Brovey، تبديل مولفه هاي اصلي، تبديل موجک و تبديل مولفه هاي اصلي-تبديل موجک، تصاوير چند طيفي شبيه سازي شده با تصوير پانکروماتيک شبيه سازي شده، ترکيب شدند. از شاخصهاي کمي شامل ضريب همبستگي براي بررسي کيفيت طيفي و از شاخص آنتروپي براي بررسي کيفيت مکاني تصاوير ترکيب شده استفاده شد. نتايج اين تحقيق نشان دهنده آن است که نوع تاثيرگذاري افزايش اختلاف اندازه پيکسلهاي تصاوير چند طيفي در مقايسه با پيکسلهاي تصوير پانکروماتيک، وابسته به روشي مي باشد که براي ترکيب تصاوير استفاده مي شود. همچنين در بين روشهاي استفاده شده براي ترکيب تصاوير، روش ترکيب مبتني بر تبديل Brovey کمترين حساسيت نسبت به تغييرات اختلاف اندازه پيکسلها و روش ترکيب مبتني بر تبديل مولفه هاي اصلي-ترکيب موجک بيشترين حساسيت را دارند. همچنين رابطه تغييرات کيفيت طيفي و مکاني تصاوير ترکيب شده نسبت به افزايش اختلاف قدرت تفکيک تصاوير چند طيفي و پانکروماتيک به صورت غيرخطي مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

علی محمدی، ع.، و شمس الدینی، ع.، و ضیاییان، پ. (1387). مقایسه عملکرد طیفی و مکانی روشهای ترکیب تصاویر در اختلاف قدرت تفکیکهای مختلف تصاویر چندطیفی و پانکروماتیک: تهران. مدرس علوم انسانی, 12(2 (پیاپی 57) (جغرافیا)), 119-137. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=106167Vancouver : کپی

علی محمدی عباس، شمس الدینی علی، ضیاییان پرویز. مقایسه عملکرد طیفی و مکانی روشهای ترکیب تصاویر در اختلاف قدرت تفکیکهای مختلف تصاویر چندطیفی و پانکروماتیک: تهران. مدرس علوم انسانی. 1387 [cited 2022May28];12(2 (پیاپی 57) (جغرافیا)):119-137. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=106167IEEE : کپی

علی محمدی، ع.، شمس الدینی، ع.، ضیاییان، پ.، 1387. مقایسه عملکرد طیفی و مکانی روشهای ترکیب تصاویر در اختلاف قدرت تفکیکهای مختلف تصاویر چندطیفی و پانکروماتیک: تهران. مدرس علوم انسانی, [online] 12(2 (پیاپی 57) (جغرافیا)), pp.119-137. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=106167. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 197 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی