برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1388 , دوره  18 , شماره  3 ; از صفحه 35 تا صفحه 42 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان فراواني و شناسايي عوامل قارچي تخم و لارو تاسماهي ايراني مرکز تکثير و پرورش ماهيان خاوياري شهيد بهشتي سال 1386

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان، رشت
 
چکیده: 

در اين بررسي از مراحل تخم، لارو با کيسه زرده و لارو پس از تغذيه فعال تعداد 270 عدد نمونه در هر مرحله جهت جداسازي عوامل قارچي نمونه برداري گرديد. به منظور شناسايي و شمارش فلور قارچي نمونه هاي تخم و لارو پس از تهيه سوسپانسيون و رقيق سازي، در شرايط استريل بر روي محيطهاي کشت سابرودکستروز آگار (SDA) کورن ميل آگار(CMA) حاوي کلرامفنيکل و جنتامايسين کشت داده شد. همچنين به منظور جداسازي و شناسايي ساپرولگنيا نيز از روش تهيه گسترش مرطوب و تلقيح بر روي محيط کشت گلوکز پپتون آگار (GP) بر اساس کليدهاي شناسايي و ساختار اسپورانژيوم استفاده گرديد. در تخم قارچهاي، پنيسيليوم، کلادوسپوريوم، فوزاريوم، مخمر، موکور، آسپرژيلوس نايجر و پسيلومايسس و در آب انکوباسيون، قارچهاي پنيسيليوم، کلادوسپوريوم، فوزاريوم، آسپرژيلوس نايجر، موکور، پسيلومايسس و مخمر بترتيب با بيشترين فراواني جداسازي شدند. همچنين در لارو با کيسه زرده بترتيب قارچهاي کلادوسپوريوم، فوزاريوم، آلترناريا و مخمر و در آب پرورشي اين لاروها قارچهاي کلادوسپوريوم، پنيسيليوم، فوزاريوم و آلترناريا بيشترين فراواني را داشته اند. در لارو پس از تغذيه بيشترين فراواني قارچها شامل کلادوسپوريوم، پنيسيليوم، فوزاريوم، آلترناريا، مخمر، آسپرژيلوس فوميگاتوس و موکور و در آب پرورشي لاروهاي با تغذيه فعال قارچهاي کلادوسپوريوم، پنيسيليوم، فوزاريوم، مخمر و آسپرژيلوس نايجر بوده است. در کليه مراحل فوق قارچ ساپرولگنيا پارازيتيکا از تخم، لارو و آب جداسازي گرديد. قارچهاي کلادوسپوريوم، پنيسيليوم، فوزاريوم، مخمر و ساپرولگنيا بطور مشترک در هر سه مرحله تخم، لارو با کيسه زرده و لارو با تغذيه فعال مشاهده شده اند. بين ميانگين شمارش کلي پرگنه هاي قارچي تخم (51/3± 08/15) و آب (63/2±91/15) اختلاف معني دار از نظر آماري مشاهده نشد (P>0.05). بين ميانگين شمارش کلي پرگنه هاي قارچي لارو با کيسه زرده (05/1±33/5) و آب (11.77±2.39) نيز اختلاف معني دار از نظر آماري مشاهده گرديد (P<0.05). همچنين در مرحله لاروي (پس از تغذيه فعال) بين ميانگين شمارش کلي پرگنه هاي قارچي لارو (46/12±32) و آب (79/12±11/31) نيز اختلاف معني دار آماري مشاهده نگرديد (P>0.05).

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جلیل پور، ج.، و خسروی، ع.، و ابراهیم زاده موسوی، ح.، و شناورماسوله، ع. (1388). بررسی میزان فراوانی و شناسایی عوامل قارچی تخم و لارو تاسماهی ایرانی مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید بهشتی سال 1386. مجله علمی شیلات ایران (فارسی), 18(3), 35-42. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=105996Vancouver : کپی

جلیل پور جلیل، خسروی علیرضا، ابراهیم زاده موسوی حسینعلی، شناورماسوله علیرضا. بررسی میزان فراوانی و شناسایی عوامل قارچی تخم و لارو تاسماهی ایرانی مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید بهشتی سال 1386. مجله علمی شیلات ایران (فارسی). 1388 [cited 2021September27];18(3):35-42. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=105996IEEE : کپی

جلیل پور، ج.، خسروی، ع.، ابراهیم زاده موسوی، ح.، شناورماسوله، ع.، 1388. بررسی میزان فراوانی و شناسایی عوامل قارچی تخم و لارو تاسماهی ایرانی مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید بهشتی سال 1386. مجله علمی شیلات ایران (فارسی), [online] 18(3), pp.35-42. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=105996. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 45 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی