برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي ريسک فاکتورهاي ايجاد كننده اختلالات اسکلتي - عضلاني در کارگاه هاي رنگ کاري صنعت مبل سازي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: کارگاه هاي رنگ کاري بخشي از صنايع درودگري مي باشند که در آنها با وجود پيشرفت هاي صنعت و تکنولوژي، نيروي انساني همچنان بيشترين سهم را در انجام وظايف ايفا مي کند. از آنجا که انجام اين گونه کارهاي دستي اغلب به علت آگاه نبودن کارگران و طراحي نامناسب محيط کار و ابزار، با وضعيت بدني نامطلوبي صورت مي گيرد، لذا ارزيابي ارگونوميک محيط کار و بهبود شرايط بر اساس آن ضروري به نظر مي رسد. طراحي چک ليست و محاسبه شاخص هاي ارگونوميک و به کارگيري آنها مي تواند در اين ارزيابي مفيد باشد. اين مطالعه با هدف بررسي ريسک فاکتورهاي اختلالات اسکلتي - عضلاني و تعيين سطح اقدامات اصلاحي در اين گروه از کارگاه ها انجام گرفت.
روش بررسي: پس از آناليز وظايف در کارگاه هاي رنگ کاري براي 47 کارگر با استفاده از چك ليست ارگونوميک طراحي شده، شاخص هاي ارگونوميك محاسبه و در نهايت عوامل خطر شناسايي گرديد. شاخص به دست آمده به عنوان معياري براي مشخص ساختن وضعيت ارگونوميک و دسته بندي اولويت اقدامات اصلاحي به کار گرفته شد. جهت تعيين ميزان شيوع اختلالات اسکلتي - عضلاني از پرسشنامه نورديک استفاده گرديد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون من ويتني و آزمون نسبت ها انجام گرفت
.
يافته ها: ميانگين سني کارکنان کارگاه هاي رنگ کاري
28.78 سال و در محدوده 17-58 سال قرار داشت. کمردرد با %38.3، داراي بيشترين ميزان شيوع در بين کارگران بود. در بررسي رابطه بين ميانگين شاخص هاي ارگونوميک محاسبه شده در حضور و عدم حضور هر يک از اختلالات اسکلتي - عضلاني، بين اين شاخص ها و اکثر اختلالات رابطه معني داري (a<0.05)، مشاهده گرديد. ميانگين اين شاخص ها در نبود اين اختلالات بيشتر بود، كه در نتيجه وضعيت مطلوب تر ارگونوميک را نشان مي داد. %85.11 از کارکنان در اولويت اول دسته بندي اقدامات اصلاحي (يعني لزوم انجام هرچه سريع تر اقدامات اصلاحي) قرار گرفتند. ابزار دستي نامناسب، پوسچر نامطلوب و سازماندهي نادرست کار از عوامل خطر در اين کارگاه ها شناخته شد.
نتيجه گيري: چک ليست تهيه شده جهت ارزيابي وضعيت ارگونوميک مي تواند روشي مناسب، سريع و کم هزينه و ابزاري موثر در انجام اقدامات اصلاحي در جهت بهينه سازي اين نوع کارگاه ها و کارگاه هاي مشابه باشد. همچنين اين مطالعه نشان داد عمده مشکلات ارگونوميک در اين کارگاه ها ناشي از طراحي ابزار دستي، پوسچرکار و سازماندهي کار است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 258
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی