برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير رفتارهاي حمايتي بر روند درد زايمان در زنان نخست زا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: در گذشته در طول درد زايمان، مادران به طور سنتي توسط زنان ديگر حمايت مي شدند. با وجود اينكه در دهه هاي اخير مساله حمايت مداوم از زنان در طول درد زايمان در بيمارستان هاي سراسر جهان مطرح مي باشد، ولي اين اقدام به جاي يك امر معمول به يك استثنا تبديل شده است. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير رفتارهاي حمايتي در مقايسه با مراقبت هاي معمول بر روند درد زايمان صورت گرفت.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت نيمه تجربي بر روي 80 زن نخست زاي كه به علت درد زايمان و يا پارگي كيسه آب به بيمارستان وليعصر زنجان مراجعه كرده بودند، انجام شد. ابتدا نمونه ها به روش مبتني بر هدف انتخاب و سپس به طور تصادفي در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. در گروه آزمون رفتارهاي حمايتي توسط يک ماما انجام گرفت. گروه شاهد فقط مراقبت هاي معمول را دريافت کردند. براي جمع آوري اطلاعات، از پرسشنامه و مقياس سنجش درد (مقياس ديداري درد) استفاده گرديد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي تي تست، مجذور کاي، من ويتني صورت گرفت.
0.05 سطح معني داري داده ها در نظر گرفته شد.
يافته ها: در اين مطالعه، ميانگين شدت درد بين دو گروه آزمون و شاهد در سه موقعيت (ديلاتاسيون 5، 7 سانتي متري و کامل)، اختلاف آماري معني داري داشت (P<0.001). در گروه آزمون طول مدت فاز فعال درد زايمان (P=0.001) و مرحله دوم زايمان در مقايسه با گروه شاهد به طور معني داري کمتر بود (P<0.001).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد، رفتارهاي حمايتي مداوم در روند درد زايمان، باعث پيشرفت سريع تر و كاهش شدت درد مي شود. لذا گنجاندن آموزش اين قبيل مهارت ها در برنامه هاي آموزشي دانشجويان مامايي و استفاده آن توسط كادر درماني ضروري به نظر مي رسد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
    exInvalid object name 'SCHOLAR.DBO.tbl_ref_fa'.
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کمالی، ص.، و احمری طهران، ه.، و محمدعلی زاده چرندابی، س.، و جعفری، ا. (1389). تاثیر رفتارهای حمایتی بر روند درد زایمان در زنان نخست زا. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, 4(2 (پی در پی 14)), 14-18. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=105684Vancouver : کپی

کمالی صدیقه، احمری طهران هدی، محمدعلی زاده چرندابی سکینه، جعفری الهام. تاثیر رفتارهای حمایتی بر روند درد زایمان در زنان نخست زا. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1389 [cited 2021September19];4(2 (پی در پی 14)):14-18. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=105684IEEE : کپی

کمالی، ص.، احمری طهران، ه.، محمدعلی زاده چرندابی، س.، جعفری، ا.، 1389. تاثیر رفتارهای حمایتی بر روند درد زایمان در زنان نخست زا. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, [online] 4(2 (پی در پی 14)), pp.14-18. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=105684. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 96 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی