برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان بروز و رابطه P53، P63 و عفونت HPV با Stage كلينيكي و Grade ميكروسكوپي كارسينوم سلول سنگفرشي حفره دهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 

سابقه و هدف: سرطان سلول سنگفرشي دهان هشتمين سرطان شايع شناخته شده است. اين سرطان از موتاسيون در DNA كراتينوسيت ها ايجاد مي گردد و عوامل متعددي باعث ايجاد آن مي شوند. انواع HPV با ريسك بالاي عفونت زايي، موتاسيون در P53 به عنوان سركوب گر تومور و تظاهر بيش از اندازه P63 در ايجاد اين سرطان دخيل هستند. به همين دليل مطالعه حاضر با هدف مقايسه بروز و رابطه اين سه فاكتور در Stage و Grade در بيماران مبتلا به Oral Squamous Cell Carcinoma (OSCC) صورت پذيرفت.
مواد و روشها: در اين مطالعه آزمايشگاهي مقطعي، از 40 بلوك پارافيني در
Stage هاي 1، 2، 3 و 4 هماهنگ سازي شده استفاده گرديد و ماركرهاي p53 وp63  به روش رنگ آميزي ايمونوهيستوشيمي (IHC) و حضور HPV به روشPCR  بررسي شده، اطلاعات حاصل به وسيله آزمون Spearman correlation آناليز شدند.
يافته ها: در بررسي حاضر فراواني كلي
P53 در 40 نمونه به طور متوسط 25.66±33.04 (41.14-(CI=24.94 و فراواني كليP63  در 40 نمونه به طور متوسط 19.35±39.25 (45.37- (CI=33.13بود. ميزان بروز P53 با stage وgrade  رابطه آماري معني داري را نشان داد كه به ترتيب (P=0.0001) و (P=0.013) بود. درصد رنگ پذيري P63 هم رابطه آماري معني داري را با grade نشان داد (P=0.049). حضور HPV در بيماران به اين صورت بود كه ژنومHPV16  در 8 نمونه از 40 نمونه (20%) مشاهده گرديد و حضور ژنوم HPV18 در 3 نمونه (7.5%) ديده شد. در كل، فراواني حضور ويروس در 40 نمونه (40%) بود (10.40). رابطه آماري معني داري بين بروز P53 و HPV16 نيز مشاهده شد(P=0.003) . HPV18 نيز با grade رابطه آماري معني داري داشت (P=0.011).
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي حاصل مي توان نتيجه گيري كرد كه بروز P53 و P63 مي توانند در ايجاد و پيشرفت OSCC نقش داشته و حضور HPV مخصوصا نوع HPV16 به عنوان يك ريسك فاكتور در ايجاد OSCC به حساب مي آيد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

مشرف، م.، و مهرداد، ل.، و جدلی، ف.، و مشهدی عباس، ف.، و خرازی فرد، م.، و شمشیری، ا. (1388). بررسی میزان بروز و رابطه P53, P63 و عفونت HPV با Stage کلینیکی و Grade میکروسکوپی کارسینوم سلول سنگفرشی حفره دهان. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE), 27(4 (پی در پی 82)), 205-213. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=105522Vancouver : کپی

مشرف محمد، مهرداد لیلی، جدلی فرزانه، مشهدی عباس فاطمه، خرازی فرد محمدجواد، شمشیری احمدرضا. بررسی میزان بروز و رابطه P53, P63 و عفونت HPV با Stage کلینیکی و Grade میکروسکوپی کارسینوم سلول سنگفرشی حفره دهان. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE). 1388 [cited 2021April14];27(4 (پی در پی 82)):205-213. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=105522IEEE : کپی

مشرف، م.، مهرداد، ل.، جدلی، ف.، مشهدی عباس، ف.، خرازی فرد، م.، شمشیری، ا.، 1388. بررسی میزان بروز و رابطه P53, P63 و عفونت HPV با Stage کلینیکی و Grade میکروسکوپی کارسینوم سلول سنگفرشی حفره دهان. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE), [online] 27(4 (پی در پی 82)), pp.205-213. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=105522>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 103 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی