برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  1/19 , شماره  2 ; از صفحه 29 تا صفحه 38 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين آللهاي ژن BoLA-DRB3.2 با ورم پستان باليني و امتياز سلول هاي بدني شير در گاوهاي هلشتاين ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم دامی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

در اين مطالعه رابطه بين آلل هاي ژن BoLA-DRB3.2 با امتياز سلول هاي بدني شير و ورم پستان باليني در گاوهاي شيري هلشتاين بررسي شد. ورم پستان باليني به شكل وجود يا عدم وجود حداقل يك مورد بيماري شناسايي شده توسط گاودار يا دامپزشك‏ طي دوره شيردهي اول تعريف شد. به منظور ايجاد داده هايي با توزيع نرمال، تعداد سلول هاي بدني مربوط به دوره نخست شيردهي با تبديل لگاريتمي به امتياز سلول هاي بدني تبديل شد. به منظور تعيين ژنوتيپ حيوانات مورد مطالعه از روش PCR-RFLP و براي هضم محصولات PCR از آنزيم هاي RsaI،BstYI  و HaeIII استفاده شد. براي ارزيابي اثر آلل هاي مختلف ژن مورد مطالعه بر امتياز سلول هاي بدني و ورم پستان باليني به ترتيب از مدل خطي عمومي و رگرسيون لجستيك استفاده شد. نتايج حاصل نشان داد كه آلل BoLA-DRB3.2*11 به طور معني داري با مقادير كمتر امتياز سلول هاي بدني مرتبط است، ولي اثر آلل ها بر ورم پستان باليني معني دار نبود. اگرچه تاييد نتايج تحقِيق حاضر به مطالعات بيشتري نياز دارد، اما مي توان استنباط نمود ژن BoLA-DRB3 داراي اين پتانسيل مي باشند كه به عنوان نشانگر ژنتيكي براي بهبود ورم پستان و سلامتي پستان در گاوهاي شيري مورد استفاده قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آتشی، ه.، و مرادی شهربابک، م.، و مهربانی یگانه، ح.، و میرایی آشتیانی، س.، و رحیمی میانجی، ق. (1388). بررسی رابطه بین آللهای ژن BoLA-DRB3.2 با ورم پستان بالینی و امتیاز سلول های بدنی شیر در گاوهای هلشتاین ایران. پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی), 1/19(2), 29-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=105479Vancouver : کپی

آتشی هادی، مرادی شهربابک محمد، مهربانی یگانه حسن، میرایی آشتیانی سیدرضا، رحیمی میانجی قدرت اله. بررسی رابطه بین آللهای ژن BoLA-DRB3.2 با ورم پستان بالینی و امتیاز سلول های بدنی شیر در گاوهای هلشتاین ایران. پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی). 1388 [cited 2021June22];1/19(2):29-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=105479IEEE : کپی

آتشی، ه.، مرادی شهربابک، م.، مهربانی یگانه، ح.، میرایی آشتیانی، س.، رحیمی میانجی، ق.، 1388. بررسی رابطه بین آللهای ژن BoLA-DRB3.2 با ورم پستان بالینی و امتیاز سلول های بدنی شیر در گاوهای هلشتاین ایران. پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی), [online] 1/19(2), pp.29-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=105479. 

 
بازدید یکساله 95 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی