نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1387 , دوره  2 , شماره  5 ; از صفحه 63 تا صفحه 70 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي روش هاي درون يابي مكاني جهت تعيين تغييرات مكاني ويژگي هاي كيفي آب هاي زيرزميني دشت رفسنجان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 
آب هاي زيرزميني از منابع مهم بهره برداري در مناطق خشك و نيمه خشك مي باشند. لذا به منظور حفظ كيفيت آب هاي زيرزميني اطلاع از پراكنش مكاني و زماني آن ها حائز اهميت مي باشد. هدف از اين پژوهش ارزيابي دقت روش هاي درون يابي مكاني جهت پيش بيني پراكنش مكاني برخي ويژگي هاي كيفي آب زيرزميني نظير كل املاح محلول (TDS)، غلظت يون سديم (Na+)، شوري (EC)، نسبت جذب سديم (SAR)، غلظت يون كلر (Cl-) و غلطت يون سولفات(SO42-) مي باشد. بدين منظور از اطلاعات مربوط به 65 نمونه چاه شاهد دشت رفسنجان استفاده شد و روش هاي تابع معكوس فاصله وزن دار، كريجينگ و كو كريجينگ مورد بررسي قرار گرفت. پس از نرمال سازي داده ها اقدام به ترسيم واريوگرام گرديد، بمنظور انتخاب مدل مناسب براي برازش بر روي واريوگرام تجربي از مقدارRSS  كمتر و استحكام ساختار فضايي قوي تر استفاده شد. سپس با استفاده از فن ارزيابي متقابل و استفاده از RMSE، مناسبترين روش ميان يابي انتخاب شد. نتايج نشان داد كه براي پهنه بندي ويژگي هاي كيفي آب، روش هاي كريجينگ و كوكريجينگ بر روش IDW ارجحيت دارند. در نهايت با استفاده از روش كوكريجينگ - به عنوان بهترين روش ميان يابي - نقشه هاي پهنه بندي ويژگي هاي آب زيرزميني در محيط GIS تهيه گرديد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

تقی زاده مهرجردی، ر.، و زارعیان جهرمی، م.، و محمودی، ش.، و حیدری، ا.، و سرمدیان، ف. (1387). بررسی روش های درون یابی مکانی جهت تعیین تغییرات مکانی ویژگی های کیفی آب های زیرزمینی دشت رفسنجان. مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران, 2(5), 63-70. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=105387Vancouver : کپی

تقی زاده مهرجردی روح اله، زارعیان جهرمی مجتبی، محمودی شهلا، حیدری احمد، سرمدیان فریدون. بررسی روش های درون یابی مکانی جهت تعیین تغییرات مکانی ویژگی های کیفی آب های زیرزمینی دشت رفسنجان. مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران. 1387 [cited 2022May17];2(5):63-70. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=105387IEEE : کپی

تقی زاده مهرجردی، ر.، زارعیان جهرمی، م.، محمودی، ش.، حیدری، ا.، سرمدیان، ف.، 1387. بررسی روش های درون یابی مکانی جهت تعیین تغییرات مکانی ویژگی های کیفی آب های زیرزمینی دشت رفسنجان. مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران, [online] 2(5), pp.63-70. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=105387. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 291 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی