برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1387 , دوره  2 , شماره  4 ; از صفحه 3 تا صفحه 11 .
 
عنوان مقاله: 

برآورد ظرفيت ذخيره آب در خاك سيلتي لوم با سطح ايستابي كم عمق

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شیراز، بخش آبیاری
 
چکیده: 

در بسياري از مطالعات هيدرولوژيك و كشاورزي برآورد ميزان آبي كه خاك مي تواند در خود ذخيره نمايد تا سطح ايستابي آن به سطح زمين برسد، يعني ظرفيت ذخيره آب در خاك (SWSC)، داراي اهميت است. در اين بررسي مقدار SWSC به صورت تابعي چندجمله اي از عمق سطح ايستابي براي خاك سري كوي اساتيد (سيلتي لوم) در حوضه آبريز باجگاه به دو روش نظري و تجربي برآورد و با يكديگر مقايسه گرديد. همچنين، تاثير ميزان هواي محبوس بر SWSC در هر دو روش بررسي شد. چهار سطح ايستابي به عمق هاي 30، 60، 90 و 120 سانتي متر در آزمايشگاه شبيه سازي شد همچنين رطوبت خاك در اعماق گوناگون ستون خاك اندازه گيري و سپس ميزان SWSC در اعماق ايستابي گوناگون تعيين گرديد. با روش رگرسيون از SWSC هاي به دست آمده و عمق سطح ايستابي، ضرايب تجربي معادله ياد شده بدست آمد. مقادير ظرفيت ذخيره آب در خاك به روش هاي نظري و تجربي به روش رگرسيون خطي با هم مقايسه شد. ضرايب تعيين به دست آمده براي دو حالت با در نظر گرفتن هواي محبوس (0.96) و بدون در نظر گرفتن هواي محبوس (0.99) خط و تقاطع محور عمودي، نشان دهنده نزديكي داده هاي تجربي و نظري براي حالت در نظر گرفتن هواي محبوس است. نتايج بيانگر تاثير قابل توجه هواي محبوس بر ميزان ظرفيت ذخيره آب در خاك بود (0.21 از تخلخل خاك مورد مطالعه). بنابراين منظور نمودن اين مقدار در محاسبات ضروري است. تاثير كاهنده صعود مويينگي در معادله به دست آمده گنجانيده شده است. در مقايسه آماري با در نظر گرفتن هواي محبوس در مطالعات معادله هاي به دست آمده اختلاف معني داري ندارند، در حالي كه ناديده گرفتن هواي محبوس اختلاف به دست آمده را معني دار مي نمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شمس، ش.، و سپاسخواه، ع. (1387). برآورد ظرفیت ذخیره آب در خاک سیلتی لوم با سطح ایستابی کم عمق. مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران, 2(4), 3-11. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=105274Vancouver : کپی

شمس شیده، سپاسخواه علیرضا. برآورد ظرفیت ذخیره آب در خاک سیلتی لوم با سطح ایستابی کم عمق. مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران. 1387 [cited 2021October19];2(4):3-11. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=105274IEEE : کپی

شمس، ش.، سپاسخواه، ع.، 1387. برآورد ظرفیت ذخیره آب در خاک سیلتی لوم با سطح ایستابی کم عمق. مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران, [online] 2(4), pp.3-11. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=105274. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 171 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی