برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات خروج زود هنگام لوله سينه اي پس از جراحي پيوند عروق كرونر بيماران مبتلا به گرفتگي عروق

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: كارگذاري لوله سينه اي (Chest Tube يا CT) پس از اعمال جراحي قلب باعث درناژ موثر مدياستن و فضاي پلورال مي شود كه براي جلوگيري از پريكارديال افيوژن، هموتوراكس و نوموتوراكس امري ضروري و لازم است. هدف از انجام مطالعه حاضر، ارزيابي تاثير زمان خارج كردن لوله هاي سينه اي پس از جراحي پيوند عروق كرونر (Coronary Artery Bypass Graft Surgery يا CABG) بر نتايج باليني جراحي بود.
روش ها: تعداد 307 بيمار كانديد عمل جراحي پيوند عروق كرونر به طور تصادفي به دو گروه اول و دوم تقسيم شدند و لوله هاي سينه اي آن ها به ترتيب 24 و 48 ساعت پس از جراحي به شرط درناژ كمتر از 40 سي سي در 4 ساعت خارج شد و سپس اطلاعات قبل از جراحي (سن، جنس، سابقه ديابت، سكته فلبي، سكته مغزي، اختلال عملكرد بطن چپ، سابقه مصرف آسپيرين، پلاويكس، هپارين و وارفارين)، حين جراحي (زمان پمپ و كلامپ آئورت) و پس از جراحي (تعداد تنفس، ميزان اشباع اكسيژن، ميزان درد، مصرف مسكن، ايجاد پلورال افيوژن و پريكارديال افيوژن) آن ها مورد آناليز قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين سني بيماران
59.60±9.24 سال بود و 67.1 درصد آن ها مرد بودند. سابقه ديابت (2/40 در برابر 5/34 درصد) سكته قلبي (8/45 در برابر 36 درصد)، سكته مغزي قبلي (88/2 در برابر 2 درصد) و مصرف آسپيرين (5/92 در برابر 85 درصد) که بين دو گروه تفاوت معني داري وجود نداشت. در گروه دوم زمان پمپ و كلامپ آئورت بيشتر بود و به ترتيب با P<0.001 و P=0.001 با گروه اول اختلاف معني دار داشت. متوسط زمان باقي ماندن لوله سينه اي در گروه اول 4/3±803/22 ساعت و در گروه دوم 58/3 ± 13/40 ساعت بود (P<0.001). ميزان اشباع اكسيژن در گروه اول بيش از گروه دوم بود كه اين تفاوت در 24 ساعت اول پس از جراحي معني دار شد (P=0.047) و در 24 ساعت دوم معني دار نبود. ميانگين درد بيماران بر اساس 30 (VAS) Visual Analogue Scale ساعت پس از جراحي بين دو گروه تفاوت معني داري نشان داد (2.22±2.49 در برابر 2.93±2.57 با P=0.016). مدت زمان بستري در بخش مراقبت هاي ويژه (ICU) و ميانگين مصرف مسكن در 24 ساعت دوم پس از جراحي در دو گروه تفاوت معني داري نداشت. در پي گيري هاي 7، 14 و 30 روز پس از جراحي هيچ مورد پريكارديال افيوژن گزارش نشد و ميانگين بروز پلورال افيوژن در گروه اول كمتر از گروه دوم بود (7/3 در برابر 5/5 درصد P=0.59).
نتيجه گيري: خارج كردن زود هنگام لوله هاي سينه اي پس از جراحي پيوند عروق كرونر، هنگامي كه درناژ قابل توجهي وجود نداشته باشد، ضمن كاهش درد و مصرف اكسيژن اقدامي موثر در جهت بهبودي پس از جراحي است و ريسك ايجاد پلورال افيوژن و پريكارديال افيوژن را افزايش نمي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

میرمحمدصادقی، س.، و اعتصام پور، ع.، و شریعت، ز.، و قاری پور، م.، و سعیدی، م.، و نیل فروش، پ.، و میرمحمدصادقی، ف. (1389). بررسی اثرات خروج زود هنگام لوله سینه ای پس از جراحی پیوند عروق کرونر بیماران مبتلا به گرفتگی عروق. مجله دانشکده پزشکی اصفهان, 28(104), 25-33. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=105264Vancouver : کپی

میرمحمدصادقی سیدمحسن، اعتصام پور علی، شریعت زینب، قاری پور مژگان، سعیدی محمود، نیل فروش پیمان، میرمحمدصادقی فاطمه سادات. بررسی اثرات خروج زود هنگام لوله سینه ای پس از جراحی پیوند عروق کرونر بیماران مبتلا به گرفتگی عروق. مجله دانشکده پزشکی اصفهان. 1389 [cited 2021October25];28(104):25-33. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=105264IEEE : کپی

میرمحمدصادقی، س.، اعتصام پور، ع.، شریعت، ز.، قاری پور، م.، سعیدی، م.، نیل فروش، پ.، میرمحمدصادقی، ف.، 1389. بررسی اثرات خروج زود هنگام لوله سینه ای پس از جراحی پیوند عروق کرونر بیماران مبتلا به گرفتگی عروق. مجله دانشکده پزشکی اصفهان, [online] 28(104), pp.25-33. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=105264. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 80 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی