4 SID.ir | اثربخشي ژل پي پرين در كنترل دردهاي دنداني با منشاي پالپي
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

اثربخشي ژل پي پرين در كنترل دردهاي دنداني با منشاي پالپي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 
چکیده: 

سابقه و هدف: يكي از شايع ترين موارد در اورژانس هاي اندودانتيكس كنترل درد دندانهاي مبتلا به پالپيت برگشت ناپذير مي باشد. از آنجايي كه پي پرين (ماده موثر فلفل سياه) در طـب سنتي نيز به عنوان مسكن (به ويژه دندان درد) استفاده مي شد، لذا برآن شديم در دندانهاي مولر دايمي ضمن پالپوتومي اثر بخشي اين دارو را در كنترل درد بررسي كنيم.
مواد و روشها: دراين مطالعه به روش تجربي(Clinical trial)  تعداد 60 بيمار از ميان مراجعين بخش اندو كه براساس معاينات اوليه احتياج به درمان ريشه تنها يك دنـدان مولـر دايمي داشتند، به دو گروه 30 نفره مورد و كنترل تقسيم شده و پس از بيحسي ضمن پالپوتومي، اثر تسكيني ژل پـي پرين 1.5% در گروه مورد و پنبه استريـل خشك در گروه كنترل با روشVisual Analoge Pain Scale  از نوع 10- 0Numerical  در ساعات 72، 48، 24، 12، 8، 4، 2، 0 مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج اين تحقيق نشان داد كه در ساعات 8، 4، 2 پس از درمان ميزان درد در گروه كنترل و مورد اختلاف معني داري نداشته است وليكن از ساعـت 12 الي 72 ميزان درد در گروه مورد كمتر بوده است.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصل از تحقيق فوق واثرات ضد دردي پي پرين به نظر مي رسد بتوان از ژل پي پرين در كنترل دردهاي حاد پالپي استفاده نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 133
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی