برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  40 , شماره  2 ; از صفحه 93 تا صفحه 101 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ويژگي هاي کارآفرينانه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه ایلام
 
چکیده: 

امروزه دانشگاه ها در تلاش براي ايفاي نقش موثرتر در جامعه پيرامون خود هستند. ارايه آموزش هاي کارآفريني به منظور پرورش دانشجوياني با داشتن ويژگي هاي کارآفرينانه، يکي از کارکرد هاي نوين دانشگاه ها و مراکز آموزشي براي حرکت در جهت نيازهاي جامعه مي باشد. در اين رابطه، شناخت ويژگي هاي کارآفرينانه دانشجويان، مي تواند به پيشبرد اهداف دانشگاه ها و مراکز آموزشي براي برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي کارآفرين محور کمک نمايد. اين پژوهش با هدف بررسي روحيه کارآفرينانه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام و در چارچوب کلي پژوهش هاي توصيفي - پيمايشي به انجام رسيده است. جامعه آماري پژوهش دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام بوده است که تعداد 115 نفر از آن ها به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي با انتساب متناسب انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته اند. روش آلفاي کرونباخ و روش تنصيف به منظور تشخيص پايايي پرسشنامه ها استفاده شده است که مقدار ضرايب محاسبه شده به ترتيب برابر 89/0 و 51/0 بوده است که براي انجام تحقيق قابل قبول مي باشد. روايي محتوايي پرسشنامه نيز با نظرخواهي از کارشناسان و اساتيد مرتبط با موضوع تاييد شده است. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است. نتايج پژوهش نشان داده است که روحيه تحمل ابهام، توفيق طلبي، ريسک پذيري، خلاقيت و کنترل دروني در بين بيشتر دانشجويان در سطح بالا و روحيه استقلال طلبي در سطح پايين بوده است. همچنين، مقايسه روحيه کارآفريني بين دانشجويان ورودي جديد و دانشجويان سال آخر نشان داده است که از نظر ويژگي هاي کارآفرينانه تفاوت معني داري بين اين دو گروه وجود نداشته است. دانشجويان دختر و پسر تنها از نظر ميزان خلاقيت با يکديگر تفاوت داشته و دانشجويان دختر از ميزان خلاقيت بالاتري برخوردار بوده اند و در مورد ساير ويژگي هاي کارآفرينانه تفاوت معني داري بين دانشجويان دختر و پسر مشاهده نشده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 118
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی