برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  40 , شماره  2 ; از صفحه 61 تا صفحه 70 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل عوامل تاثيرگذار بر مشارکت کشاورزان در مديريت شبکه آبرساني بخش جرقويه شهرستان اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران، دانشگاه پیام نور، مرکز گلپایگان
 
چکیده: 

هدف کلي اين تحقيق تحليل عوامل تاثيرگذار بر مشارکت کشاورزان در مديريت شبکه آبرساني بخش جرقويه شهرستان اصفهان بود. روش انجام اين تحقيق پيمايشي و از نوع توصيفي ـ همبستگي بود. جامعه آماري اين تحقيق را کشاورزان عضو تشکل آب بران جرقويه (1810 نفر) تشکيل دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 126 نفر برآورد شد که با درنظر گرفتن شرايط تحقيق اين تعداد به 150 نفر افزايش پيدا کرد. در اين تحقيق از روش نمونه گيري طبقه اي با انتساب متناسب استفاده شد. براي جمع آوري اطلاعات ميداني از پرسشنامه استفاده شد و روايي محتواي پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان و اساتيد توسعه روستايي دانشگاه تهران مورد بررسي قرار گرفت. ضريب اعتبار پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS براي بخش هاي مختلف بيش از 75/0 به دست آمد. نتايج اولويت بندي زمينه هاي مشارکت کشاورزان در مديريت شبکه آبرساني نشان داد مشارکت در ايجاد کانال هاي جديد و ايجاد دريچه هاي جديد دو فعاليتي بوده اند که کشاورزان در انجام آنها بيشترين ميزان مشارکت را داشته اند. نتايج تحليل عاملي اين تحقيق نشان داد عواملي چون مشارکت در حفاظت و توسعه فني شبکه، مشارکت در افزايش بهره وري آبياري، مشارکت در توزيع بهينه آب، مشارکت در فعاليت هاي گروهي و همکاري با ادارات دولتي آب حدود 72 درصد کل زمينه هاي مشارکت کشاورزان عضو تشکل آب بران را در مديريت شبکه آبرساني مشخص مي کند. همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که متغيرهاي ميزان اراضي کشت شده، مدت عضويت در تشکل آب بران، سابقه کشاورزي و سطح تحصيلات حدود 54 درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زارعی دستگردی، ز.، و ایروانی، ه.، و شعبانعلی فمی، ح.، و مختاری حصاری، آ. (1388). تحلیل عوامل تاثیرگذار بر مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آبرسانی بخش جرقویه شهرستان اصفهان. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), 40(2), 61-70. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=104952Vancouver : کپی

زارعی دستگردی زهرا، ایروانی هوشنگ، شعبانعلی فمی حسین، مختاری حصاری آرزو. تحلیل عوامل تاثیرگذار بر مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آبرسانی بخش جرقویه شهرستان اصفهان. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1388 [cited 2021November28];40(2):61-70. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=104952IEEE : کپی

زارعی دستگردی، ز.، ایروانی، ه.، شعبانعلی فمی، ح.، مختاری حصاری، آ.، 1388. تحلیل عوامل تاثیرگذار بر مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آبرسانی بخش جرقویه شهرستان اصفهان. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 40(2), pp.61-70. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=104952. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 82 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی