برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1388 , دوره  3 , شماره  4 ; از صفحه 31 تا صفحه 36 .
 
عنوان مقاله: 

الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي سويه هاي استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين در مراکز آموزشي درماني گرگان در سال 88-1387

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه میکروب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 
چکیده: 

زمينه و اهداف: استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين(Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus= MRSA)  از عوامل اصلي عفونت هاي بيمارستاني در دنيا است. درمان عفونت هاي ناشي از MRSA به دليل مقاومت همزمان به ساير آنتي بيوتيک ها مشکل است. هدف از اين مطالعه تعيين فراواني استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي آن در مراکز آموزشي درماني گرگان در سال 87-88 بود.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي، در فاصله ماه هاي شهريور 1387 لغايت 1388، 121 سويه استافيلوکوکوس اورئوس از نمونه هاي باليني جدا شد. جهت تعيين مقاومت از روش ديسک ديفيوژن (طبق دستورالعمل
CLSI) استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS پردازش شد و با آزمون chi square تجزيه و تحليل گرديد. در تمام مواردP<0.05  معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: از 121 سويه مورد بررسي 104سويه
(%85.9) به متي سيلين مقاوم بودند. فراواني سويه هاي مقاوم به متي سلين در نمونه ادرار و زخم به ترتيب %90.4 (38 نمونه) و %89.2 (25 نمونه) بيشتر از ساير نمونه هاي باليني بود. بيشترين مقاومت سويه هاي MRSA به ترتيب به پني سيلين در 104 سويه (%100)، کوآموکسي کلاو 102 سويه (%97.6)، سفوتاکسيم 74 سويه (%71.4) و در اريترومايسين 67 سويه (%64.3) بود .
نتيجه گيري: فراواني سويه هاي MRSA در منطقه مورد مطالعه %85.9 است. مقاومت همزمان سويه هاي MRSA به ساير آنتي بيوتيک ها درمان را با محدوديت روبرو کرده است .

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

واعظ، ح.، و قاضی سعیدی، ک.، و مرادی، ع.، و تبرایی، ع.، و خدابخشی، ب.، و بازوری، م.، و گلریز، ن.، و قائمی، ع. (1388). الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در مراکز آموزشی درمانی گرگان در سال 88-1387. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران, 3(4), 31-36. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=104774Vancouver : کپی

واعظ حمید، قاضی سعیدی کیومرث، مرادی عبدالوهاب، تبرایی علی جان، خدابخشی بهناز، بازوری مسعود، گلریز نسترن، قائمی عزت اله. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در مراکز آموزشی درمانی گرگان در سال 88-1387. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران. 1388 [cited 2021July30];3(4):31-36. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=104774IEEE : کپی

واعظ، ح.، قاضی سعیدی، ک.، مرادی، ع.، تبرایی، ع.، خدابخشی، ب.، بازوری، م.، گلریز، ن.، قائمی، ع.، 1388. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در مراکز آموزشی درمانی گرگان در سال 88-1387. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران, [online] 3(4), pp.31-36. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=104774. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 92 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی