برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
شهريور 1388 , دوره  16 , شماره  82 ; از صفحه 7 تا صفحه 20 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات ضدکانديدايي و ايمونومدولاتوري اسانس و عصاره هاي گياه رازيانه (Foeniculum Vulgare Mill) در شرايط آزمايشگاهي (In Vitro)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات قارچ شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: دانه رازيانه در طب سنتي به طور وسيعي استفاده شده و در غذا مصرف فراواني دارد. در کتب طب سنتي از تخم رازيانه به عنوان چاشني در غذا، بادشکن، ضدميکرب و ضدانگل نام برده شده است. با توجه به ويژگي هايي رازيانه، اثرات ضدکانديدايي عصاره هاي آبي، الکلي، استوني و اسانس دانه رازيانه روي مخمر کانديداآلبيکنس و همچنين با توجه به نقش ماکروفاژها در ايمني ذاتي، اثرات عصاره هاي آبي، اتانلي و استوني دانه رازيانه بر روي ماکروفاژهاي صفاقي موش BALB/c مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روش ها: براي بررسي اثرات ضدکانديدايي اسانس و عصاره هاي دانه رازيانه از روش ديسک گذاري و آزمايش رقيق سازي در براث استفاده شد. براي سنجش اثرات ايمونومدولاتوري عصاره هاي دانه رازيانه از آزمايش هاي
MTT ،NO  و براي بررسي کشندگي مخمر کانديدا آلبيکنس توسط ماکروفاژ صفاقي موش از آزمايش هايNBT  و کشندگي(Killing)  استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که فعاليت ضدکانديدايي اسانس دانه رازيانه قوي بوده و اثرات ضدکانديدايي آن (
MIC و MFC) به ترتيب 300 و 308 ميکروگرم در ميلي ليتر است. از طرفي توليد نيتريک اکسايد در ماکروفاژهاي صفاقي که با عصاره استوني رازيانه در غلظت 10mg/ml تيمار شده بودند، افزايش معناداري نشان داد (P<0.02). همچنين توليد (Reactive Oxygen Species) ROS در محيط داراي عصاره استوني رازيانه افزايش معناداري نسبت به گروه کنترل نشان داد (P<0.001). بررسي کشندگي نيز نشان داد که ماکروفاژهاي تيمار شده با غلظت هاي  10mg/ml و20mg/ml  افزايش فعاليت ضدکانديدايي بيشتري نسبت به گروه کنترل داشتند.
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد که اسانس رازيانه داراي اثرات ضدکانديدايي قوي است. از طرفي با توجه به اثرات ايمونومدولاتوري عصاره استوني رازيانه بر تحريک ماکروفاژهاي صفاقي موش و توليد نيتريک اکسايد و
ROS و کشندگي کانديدا آلبيکنس، لازم است تا مطالعات  بيشتري بر روي مدل هاي حيواني و انساني جهت روشن شدن ترکيبات موثر آن بر بيماري کانديديازيس صورت پذيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

نایینی، ع.، و خسروی، ع.، و تاج بخش، ح.، و غضنفری، ط. (1388). بررسی اثرات ضدکاندیدایی و ایمونومدولاتوری اسانس و عصاره های گیاه رازیانه (Foeniculum Vulgare Mill) در شرایط آزمایشگاهی (In Vitro). دانشور پزشکی, 16(82), 7-20. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=104761Vancouver : کپی

نایینی علیرضا، خسروی علیرضا، تاج بخش حسن، غضنفری طوبی. بررسی اثرات ضدکاندیدایی و ایمونومدولاتوری اسانس و عصاره های گیاه رازیانه (Foeniculum Vulgare Mill) در شرایط آزمایشگاهی (In Vitro). دانشور پزشکی. 1388 [cited 2021April22];16(82):7-20. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=104761IEEE : کپی

نایینی، ع.، خسروی، ع.، تاج بخش، ح.، غضنفری، ط.، 1388. بررسی اثرات ضدکاندیدایی و ایمونومدولاتوری اسانس و عصاره های گیاه رازیانه (Foeniculum Vulgare Mill) در شرایط آزمایشگاهی (In Vitro). دانشور پزشکی, [online] 16(82), pp.7-20. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=104761. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 95 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی