برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1389 , دوره  4 , شماره  1 ; از صفحه 69 تا صفحه 74 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين سبک هاي دلبستگي و نگراني هاي مربوط به وزن در دختران نوجوان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه بين سبک هاي دلبستگي و نگراني هاي مربوط به وزن در دختران نوجوان انجام شد.
روش: اين مطالعه توصيفي - همبستگي روي نمونه 322 نفري از دانش آموزان رياضي، علوم تجربي و علوم انساني مقاطع اول، دوم و سوم دبيرستان هاي شيراز که با روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند، انجام گرفت. پس از يک بررسي مقدماتي و تعيين قابليت اعتماد و اعتبار ابزارها، اجراي اصلي به ترتيب با استفاده از پرسش نامه ويژگي هاي فردي آزمودني، دلبستگي بزرگسالان هازان و شيور؛ نسخه جديد (1993)، پرسش نامه نگراني هاي مربوط به وزن کيلن، پرسش نامه افسردگي بک و نيز اندازه گيري قد و وزن براي به دست آوردن شاخص توده بدني صورت گرفت. براي تحليل داده هاي پژوهش از تحليل واريانس و آزمون تعقيبي شفه استفاده شده است.
يافته ها: دختران داراي سبک دلبستگي ناايمن (اجتنابي و اضطرابي / دوسوگرا) در مقايسه با دختران داراي سبک دلبستگي ايمن، نگراني مربوط به وزن بيشتري داشتند. بين ميانگين نمرات نگراني مربوط به وزن افراد داراي سبک دلبستگي اضطرابي / دوسوگرا و اجتنابي تفاوت معني دار وجود نداشت. تعامل سبک دلبستگي و شاخص توده بدني ميزان نگراني به وزن اثر معني داري نداشت.
نتيجه گيري: شناخت سبک هاي دلبستگي مي تواند به عنوان متغير معمي براي پيش بيني نگراني مربوط به وزن و از سويي آسيب پذيري نسبت به اختلالات تغذيه نقش مهمي ايفا کند

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 108
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی