5 SID.ir | تاثير يک برنامه منتخب ورزش درماني درآب بر درد، عملکرد و زمان تحرک بيماران زن مبتلا به کمردرد مکانيکي
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تاثير يک برنامه منتخب ورزش درماني درآب بر درد، عملکرد و زمان تحرک بيماران زن مبتلا به کمردرد مکانيکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسي تاثير يک برنامه منتخب ورزش درماني در آب بر درد، عملکرد و زمان تحرک بيماران زن مبتلا به کمر درد مکانيکي بود.
روش شناسي: نمونه هاي مورد مطالعه 19 نفر زن بودند که به صورت تصادفي به دو گروه تجربي (13نفر) که برنامه تمرينات را 3 روز در هفته انجام مي دادند، و گروه کنترل (6نفر) که 1روز در هفته، تمرينات آب درماني را اجرا مي کردند، تقسيم شدند (ميانگين سن گروه تجربي 47±8.77 و گروه کنترل  34.67و BMI گروه تجربي 24.13±5.31 و کنترل 25.7±2.43که از طريق پزشک معرفي گرديدند. تمرينات شامل فعاليت هاي کششي، تمرينات گرم کردن، ورزش در آب عميق و تمرينات سرد کردن به مدت 80  دقيقه بودند. متغيرهاي پژوهش شامل درد، عملکرد و زمان تحرک فرد بودند. ارزيابي در سه مرحله به صورت اوليه مياني و نهايي هر کدام به فاصله سه هفته و به طور کلي در شش هفته متوالي انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون (repeated  measurement)  Anova و آزمونT مستقل و ويلکاکسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها : پس از اجراي برنامه تمرينات، تفات معناداري در شدت درد کمر (p<0/01) و درد در وضعيت هاي مختلف  (p<0/01) مشاهده شد. همچنين عملکرد (p<0/01) و زمان تحرک (p<0/01) در گروه تجربي، تغيير معناداري نشان داد.
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهند که اجراي برنامه تمرينات منتخب ورزش درماني در آب با مشخصات تحقيق حاضر فقط در گروهي که 3 روز در هفته آن را انجام دادند، موجب بهبود شرايط بيماران مبتلا به کمردرد از نظر شاخص هاي شدت کمردرد، عملکرد و زمان تحرک مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 156
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی