برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

کيفيت زندگي و ابعاد آن در بيماران ديابتي مراجعه کننده به مرکز ديابت دانشگاه علوم پزشکي تبريز، سال 1386

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* زنجان، خیابان پروین اعتصامی، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 
مقدمه: يکي از موارد بسيار مهم در امر مراقبت از بيماران ديابتي، بررسي کيفيت زندگي آنهاست. هدف اين مطالعه بررسي کيفيت زندگي و ابعاد آن در بيماران ديابتي مراجعه کننده به مرکز ديابت دانشگاه علوم پزشکي تبريز بود.روش ها: اين پژوهش، يک مطالعه مقطعي با نمونه گيري تصادفي ساده مي باشد. حجم نمونه شامل 150 بيمار ديابتي نوع 2 و ابزارهاي گردآوري، ابزار استاندارد شده کيفيت زندگي مرتبط با سلامت شامل بعد جسمي، رواني، اجتماعي، ابزار اختصاصي ديابت و پرسشنامه مشخصات فردي بود. نتايج حاصله با نرم افزار  SPSSمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.يافته ها: %28.66 بيماران در بعد جسمي، %80.7 در بعد رواني، %21.3 در بعد اجتماعي و %84 در بعد اختصاصي، کيفيت زندگي مطلوبي داشتند. عواملي همچون تاهل، تعداد فرزندان و جنسيت با کيفيت زندگي بيماران ديابتي رابطه معني داري داشتند (P<0.05)؛ در حاليکه رابطه معني داري بين عواملي مانند داروي مصرفي با کيفيت زندگي بيماران وجود نداشت.نتيجه گيري: عوامل فردي، اجتماعي و اقتصادي مي تواند بر کيفيت زندگي بيماران ديابتي تاثيرگذار باشد؛ بنابراين ارزيابي کيفيت زندگي همراه با مشخصات دموگرافيک، اطلاعات کاملي را براي بيماران مزمن فراهم مي کند که در نهايت مي توان از اين اطلاعات در راستاي برنامه ريزي درماني مراقبتي آنها و اصلاح کيفيت زندگي بهره جست.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حریریان، ح.، و مقدسیان، س.، و آقاجانلو، ع. (1388). کیفیت زندگی و ابعاد آن در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت دانشگاه علوم پزشکی تبریز, سال 1386. مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران), 9(2 (پیاپی 31)), 152-160. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=104649Vancouver : کپی

حریریان حمیدرضا، مقدسیان سیما، آقاجانلو علی. کیفیت زندگی و ابعاد آن در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت دانشگاه علوم پزشکی تبریز, سال 1386. مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران). 1388 [cited 2021December08];9(2 (پیاپی 31)):152-160. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=104649IEEE : کپی

حریریان، ح.، مقدسیان، س.، آقاجانلو، ع.، 1388. کیفیت زندگی و ابعاد آن در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت دانشگاه علوم پزشکی تبریز, سال 1386. مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران), [online] 9(2 (پیاپی 31)), pp.152-160. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=104649. 

 
بازدید یکساله 261 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی