نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط سطح فلزکادميوم خون مادر و بند ناف با شاخص هاي آنتروپومتريک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* انتهای بلوار کشاورز، مجتمع بیمارستانی امام خمینی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری
 
چکیده: 
زمينه و هدف: پيشرفت هاي صنعتي اخير منجر به افزايش آلاينده ها به چند برابر حد مجاز در برخي شهرهاي بزرگ ايران شده است. توجه به نتايج مطالعات متعدد نشان داده اند که حتي مقادير قابل قبول فلزات سمي خون مادر با عواقب نامطلوب بارداري در ارتباط است بنابراين بررسي ارتباط سطوح فلز سمي کادميوم موجود در خون مادر با عاقبت حاملگي زنان ساکن شهرهاي بزرگ، ضروري است.روش بررسي: دراين مطالعه 330 زن باردار به صورت تصادفي انتخاب شدند. نمونه هاي خون بندناف و مادر (هر يک به ميزان 5 سي سي) در لوله هاي مخصوص عاري از فلزات سمي و هپارينيزه جمع آوري شده سپس در دماي -20oC تا زمان بررسي آزمايشگاهي نگه داري و با حفظ زنجيره سرد، جهت تعيين سطح خوني فلزکادميوم به روشAAS  به آزمايشگاه فرستاده شد.يافته ها: سطح خوني کادميوم در مادران رابطه معکوس با قد نوزادان در زمان تولد نشان داد. ميانگين قد نوزادان در دو گروه کادميوم خون مادر كم تر از 0.4 و كادميوم خون مادر بيش تر از 0.4 ميکروگرم / ليتربا استفاده از آزمون T test، نشان داد که اختلاف ميانگين قد نوزادان در گروه اول (3±49 سانتي متر) با ميانگين قد در گروه دوم (2±50 سانتي متر ) از نظر آماري معني دار است (p=0.007). آناليز روي نوزادان کم وزن با استفاده از آزمون Mann-withney نشان داد که کادميوم به عنوان يک عامل خطر براي وزن کم نوزاد هنگام تولد مطرح است. (اطمينان(%90 نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي فوق نظارت بر ميزان کادميوم خاک مناطقي که از آب چاه براي شرب استفاده مي شود و محتواي خاک کشاورزي ضرورت مي يابد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دهاقین، م.، و شریعت، م.، و نوروزی، م.، و ویژه، م.، و رمضان زاده، ف. (1389). بررسی ارتباط سطح فلزکادمیوم خون مادر و بند ناف با شاخص های آنتروپومتریک. سلامت و محیط زیست, 3(1 (پی در پی 7)), 1-10. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=104483Vancouver : کپی

دهاقین مژگان، شریعت مامک، نوروزی منصوره، ویژه محسن، رمضان زاده فاطمه. بررسی ارتباط سطح فلزکادمیوم خون مادر و بند ناف با شاخص های آنتروپومتریک. سلامت و محیط زیست. 1389 [cited 2022August11];3(1 (پی در پی 7)):1-10. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=104483IEEE : کپی

دهاقین، م.، شریعت، م.، نوروزی، م.، ویژه، م.، رمضان زاده، ف.، 1389. بررسی ارتباط سطح فلزکادمیوم خون مادر و بند ناف با شاخص های آنتروپومتریک. سلامت و محیط زیست, [online] 3(1 (پی در پی 7)), pp.1-10. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=104483. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 147 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی