مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

مديريت آب در توليد سيب زميني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است