4 SID.ir | بررسي ميزان شيوع و علل آسيب دختران فوتساليست در ليگ فوتسال استان اصفهان در سال 1386
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان شيوع و علل آسيب دختران فوتساليست در ليگ فوتسال استان اصفهان در سال 1386

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف: رشد جمعيت زنان طرفدار فوتسال در ايران در حال ازدياد است و همين طور بازيکنان زن فوتساليست نيز در حال افزايش هستند. تحقيقات جزيي در مورد آسيب در زنان فوتساليست صورت گرفته است، لذا هدف اين پژوهش بررسي ميزان شيوع و علل آسيب دختران فوتساليست بود.
روش: اطلاعات مربوط به آسيب ها (نوع، مکانيسم، زمان بروز، مناطق بروز) در بازيکنان دختر حاضر در 7 تيم ليگ فوتسال استان اصفهان با استفاده از فرم ثبت آسيب، از طريق مصاحبه با بازيکنان آسيب ديده و پزشک مسابقات ثبت شد. از آمار توصيفي و آزمون مجذور کاي
( c2) براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد.
نتايج: نتايج تحقيق حاضر نشان داد از 95 بازيکن شرکت کننده در ليگ فوتسال بانوان استان 45 نفر آنها دچار آسيب ديدگي شدند (
5.3 آسيب در هر 100 ساعت بازي). کوفتگي با 46.7 درصد بيشترين تعداد آسيب را به خود اختصاص داد (P<0.05). پايين تنه با 51.1 درصد (P<0.05). به طور معني داري بيشترين ميزان آسيب را داشت و زانو بيشترين تعداد آسب را به خود اختصاص داد. بين دو نيمه بازي تفاوت معني داري از بروز آسيب گزارش نشد، و در 5 دقيقه پاياني نيمه دوم (21 درصد) نسبت به ساير دقايق بازي بيشترين آسيب ايجاد شد. ميزان آسيب ها در مکانيسم برخوردي (75.6 درصد)، به طور معني داري بيشتر از مکانيسم غير برخوردي (24.4 درصد)، بود، (P<0.05). آسيب خفيف (کمتر از 7 روز) بيشترين ميزان شيوع را (51.1 درصد) به خود اختصاص داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 106
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی