برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1389 , دوره  53 , شماره  1 ; از صفحه 16 تا صفحه 25 .
 
عنوان مقاله: 

کراتيت هاي قارچي، عوامل، زمينه هاي مستعدكننده و نتايج پاسخ به درمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، بیمارستان امام رضا (ع)، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، مرکز تحقیقات بیماریهای پوست و سالک دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: کراتيت قارچي عفونت چرکي است كه اغلب منجر به زخم و کاهش ديد، در قرنيه و همچنين گاهي موجب از دست دادن چشم مي شود. بيشترين ميزان شيوع آن در مناطق گرمسيري و تحت گرمسيري مشاهده شده است. براي ارزيابي عوامل ايجاد کننده، عوامل زمينه اي و پيگيري درمان کراتيت قارچي اين مطالعه به مدت 2 سال در بيماران مبتلا به کراتيت در مشهد انجام شد.
روش کار: اين مطالعه توصيفي مقطعي و آينده نگر بر بيماران مراجعه كننده به درمانگاه هاي بيمارستان هاي دانشگاهي مشهد و در آزمايشگاه قارچ شناسي بيمارستان امام رضا در سالهاي 1384-1386 انجام شد. از بين 466 فردي که از کراتيت رنج مي بردند، 65 بيمار که از نظر باليني به کراتيت قارچي بسيار مشکوک بودند، به روش گستره مرطوب با هيدروکسيد پتاسيم
%10 و کشت روي محيط سابوراد دکستروز آگار آزمايش شدند و نتايج با روش SPSS بررسي شد.
نتايج: در بين 65 بيمار مشکوک از نظر باليني، نتايج آزمايش مستقيم و كشت در 44 بيمار مثبت شد. بيشتر از
%40 بيماران كشاورز بودند. ضربه به علت ورود مواد سبزيجات شايعترين زمينه مساعدکننده در بيش از 47% موارد بود. قارچ هاي رشته اي و قارچ هاي مخمري به ترتيب از %86.4 و %13.6 نمونه ها جدا شدند. گونه هاي فوزاريوم بيشترين مورد جدا شده بودند (%14.4). بقيه موارد شامل آسپرژيلوس (%21.8)، آکرمونيم %8.3))، پنيسيليوم (%5.6) و کانديدا (%13.9) بودند. قرمزي و ريزش اشک شايعترين علايم باليني در %93.2 موارد مشاهده شد. آمفوتريسين B در بيماران کراتيت ناشي از آسپرژيلوس و کانديدا استفاده شد اما در کراتيت ناشي از فوزاريوم و ديگر کراتيت هاي رشته اي ناتاميسين براي 6 تا 12 هفته استفاده گرديد. پيگيري 6 ماهه نشان داد که پيش آگهي در همه بيماران خوب بوده است.
نتيجه گيري: نسبت به دهه گذشته، شيوع کراتيت قارچي در مشهد افزايش يافته است. کراتيت ناشي از قارچ هاي رشته اي شايعتر از کراتيت قارچ هاي مخمري بوده، ورود اجسام خارجي (ذرات گياهي) شايعترين عامل زمينه اي است و پيش آگهي بيماري خوب مي باشد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 197
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی