4 SID.ir | مقايسه تاثير تدريس به روش سخنراني با بازخورد و سخنراني به روش سنتي بر ميزان يادگيري و كيفيت تدريس
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير تدريس به روش سخنراني با بازخورد و سخنراني به روش سنتي بر ميزان يادگيري و كيفيت تدريس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اراک، میدان بسیج، دانشگاه علوم پزشکی اراک، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه مامایی
 
چکیده: 

مقدمه: مطالعات متفاوتي عدم توانايي روش سخنراني سنتي را نسبت به روش هاي يادگيري فعال در انتقال مفاهيم حيطه هاي بالاتر يادگيري نشان داده اند. هدف از اين پژوهش مقايسه تاثير دو روش سخنراني با باز خورد و سخنراني به روش سنتي بر ميزان يادگيري و كيفيت تدريس بود.
روش كار: در يك مطالعه تجربي 27 نفر دانشجويان ترم چهارم كارشناسي مامايي به طور تصادفي به دو گروه «تدريس به روش سخنراني با بازخورد» و «تدريس به روش سخنراني» تقسيم شدند. مبحث مورد نظر توسط يك مدرس به صورت سخنراني 90 دقيقه اي در گروه سخنراني به روش سنتي و بلافاصله دو سخنراني 35 دقيقه اي همراه بايك بحث 10 دقيقه اي پس از هر سخنراني در گروه سخنراني با بازخورد ارايه گرديد. فرم اطلاعاتي، پيش آزمون، پس آزمون و فرم هاي نظر سنجي يكسان به ترتيب جهت بررسي مشخصات دموگرافيك، ميزان يادگيري كوتاه مدت (بلافاصله پس از تدريس) و بلند مدت ( 4 ماه بعد) و كيفيت تدريس از ديدگاه دانشجويان استفاده شدند.
نتايج: اطلاعات دموگرافيك، كيفيت تدريس از ديدگاه دانشجويان، نمرات كلي و طبقه اي پيش آزمون، نمرات كلي پس آزمون (بلافاصله پس از تدريس) در دو گروه مشابه بود. نتايج نمرات طبقات يادگيري اين پس آزمون در سطوح دانش و درك - فهم مشابه بودند، ولي نمرات طبقات كاربرد و تجزيه - تحليل تفاوت هاي معني داري را در دو گروه نشان دادند
(p=0.011). هم چنين نمرات كلي و طبقه اي پس آزمون 4 ماه بعد در دو گروه متفاوت نبود.
نتيجه گيري: يافته ها حاكي از تاثير روش سخنراني با باز خورد در مقايسه با روش سخنراني سنتي بر ميزان يادگيري كوتاه مدت دانشجويان در طبقات كاربرد و تجزيه - تحليل است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 407
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی