برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1379 , دوره  2 , شماره  2 ; از صفحه 17 تا صفحه 28 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي كارآيي ميكوريزا و استرپتومايسس در سطوح مختلف فسفر و تاثير كاربرد آنها بر عملكرد و برخي صفات گندم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

امروزه کاربرد قارچ هاي ميکوريزا که قابليت همزيستي با ريشه بسياري از گياهان را دارند، رايج گشته و نقش آنها در تامين برخي نيازهاي غذايي گياهان به اثبات رسيده است. هم چنين اکتينوميست هايي از جنس Streptomyces sp. به دليل افزايش مقاومت گياه نسبت به عوامل بيماري زا از طريق توليد مواد آنتي بيوتيک، تحريک رشد و استحکام گياه مورد توجه قرار گرفته اند. اين تحقيق در زمينه اثر همزيستي اين ميکروارگانيسم ها بر روي گياه گندم صورت گرفت و کاربرد آنها توام با مصرف کودشيميايي فسفر بررسي گرديد و هم چنين اثر متقابل اين ميکروارگانيسم ها نيز مورد مطالعه قرار گرفت تا بتوان بهترين ترکيب با کمترين مصرف کود شيميايي فسفر را به دست آورد. سطوح کودي فسفر شامل چهار سطح (0، 30، 60 و 90 کيلوگرم P2O5 در هکتار) و براي هر يک از ميکروارگانيسم ها نيز دو سطح (با مصرف و بدون مصرف) در نظر گرفته شدند که در زمان کاشت با بذر آغشته گرديدند. آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي و در سه تکرار به اجرا درآمد. نتايج به دست آمده مشخص نمودند که اثر کاربرد ميکوريزا در اکثر صفات مورد بررسي مثبت و معني دار بود ولي با افزايش ميزان مصرف کود فسفر، کارآيي قارچ هاي ميکوريزا کاهش يافت و بهترين نتيجه از نظر تاثير اين قارچ و همچنين ميزان عملکرد دانه، در سطح 60 کيلوگرم P2O5 در هکتار به دست آمد. اثر سطوح فسفر بر روي فعاليت استرپتومايسس در اکثر صفات مورد بررسي معني دار نگرديد ولي يک تاثير منفي و آنتاگونيستي بين دو ميکروارگانيسم به کار رفته در اين تحقيق، مشاهده شد به طوري که کاربرد توام آن ها با يکديگر باعث کاهش اغلب صفات مورد بررسي گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 216
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی