نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1381 , دوره  4 , شماره  2 ; از صفحه 107 تا صفحه 115 .
 
عنوان مقاله: 

اثر آللوپاتي مقادير و سنين مختلف بقاياي گياه آفتاب گردان (.Helianthus annuus L) بر سبز شدن و رشد ذرت (.Zea mays L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
کاربرد بقاياي گياهان زراعي موجب شناسايي روش هاي طبيعي حفاظت گياهان شده است. يکي از اين راه ها استفاده از دانش آللوپاتي است. بر همين اساس آزمايش مزرعه اي در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با هفت تيمار و چهار تکرار، با هدف تعيين واکنش ذرت به مقادير و سنين مختلف بقاياي آفتابگردان در ساري به اجرا در آمد. تيمارها عبارت بودند از: سن بقاياي آفتاب گردان (6، 8 و 10 هفتگي)، مقدار بقايا (8 و 16% وزن خاک) و يک تيمار شاهد (بدون بقايا). صفات مورد اندازه گيري درصد سبز شدن بذور طي دو هفته پس از کاشت، ارتفاع و وزن خشک ذرت، دو، چهار و شش هفته پس از کاشت و ارتفاع و وزن خشک و عملکرد نهايي بوته ذرت بود. نتايج حاصله نشان داد که درصد سبز شدن، ارتفاع و وزن خشک ذرت نسبت به شاهد کاهش يافت. با افزايش سن بقايا بين بقاياي شش و هشت هفتگي اختلاف معني داري در اين صفات مشاهده نشد ولي بقاياي ده هفتگي موجب کاهش شديد صفات مورد اندازه گيري شد. افزايش مقدار بقايا اثر معني داري بر صفات مزبور نداشت. بيشترين کاهش در ارتفاع و وزن خشک نهايي بوته هاي ذرت در تيمارهايي که بقاياي مسن تر (ده هفتگي) با خاک مخلوط شده بود، به ترتيب 22 و 52% مشاهده شد. در اين تحقيق بقاياي مسن تر اثر فيتوتوکسيک بيشتري نسبت به بقاياي جوان تر داشتند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ضیاحسینی، ث.، و برارپور، م. (1381). اثر آللوپاتی مقادیر و سنین مختلف بقایای گیاه آفتاب گردان (.Helianthus annuus L) بر سبز شدن و رشد ذرت (.Zea mays L) . مجله علوم زراعی ایران, 4(2), 107-115. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=10205Vancouver : کپی

ضیاحسینی ثمانه سادات، برارپور محمدتقی. اثر آللوپاتی مقادیر و سنین مختلف بقایای گیاه آفتاب گردان (.Helianthus annuus L) بر سبز شدن و رشد ذرت (.Zea mays L) . مجله علوم زراعی ایران. 1381 [cited 2022May28];4(2):107-115. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=10205IEEE : کپی

ضیاحسینی، ث.، برارپور، م.، 1381. اثر آللوپاتی مقادیر و سنین مختلف بقایای گیاه آفتاب گردان (.Helianthus annuus L) بر سبز شدن و رشد ذرت (.Zea mays L) . مجله علوم زراعی ایران, [online] 4(2), pp.107-115. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=10205. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 136 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی