برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير آواي قرآن کريم بر ميزان اضطراب مادران قبل از عمل سزارين: کارآزمايي باليني تصادفي شده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: اضطراب نوعي تشويش و نگراني است که به دنبال وجود نوعي احساس تهديد يا خطر در افراد ايجاد مي شود و مي تواند در کاهش يا افزايش توانايي درک فرد موثر باشد. اکثر بيماران بستري در بيمارستان دچار درجاتي از اضطراب شده، که مي توان از روش هاي مختلف غيردارويي از جمله صوت روح افزاي ناشي از تلاوت آيات قرآن به عنوان يک روش بسيار موثر و مفيد، جهت کاستن اين عارضه استفاده نمود. هدف از اين مطالعه تعيين تاثير آواي قرآن کريم بر ميزان اضطراب مادران قبل از سزارين مي باشد.
روش بررسي: در اين کارآزمايي باليني 80 نفر از مادران در انتظار عمل جراحي سزارين، به طور تصادفي در دو گروه آزمون (50 نفر) و شاهد (30 نفر) قرار گرفتند. ابزار جمع آوري اطلاعات دموگرافيک، چک ليست اضطراب اسپيل برگر بود. ابتدا ميزان اضطراب دو گروه قبل از مداخله اندازه گيري شد. سپس قبل از شروع سزارين در گروه آزمون، جهت کاهش اضطراب به مدت 20 دقيقه از آواي قرآن کريم با صداي استاد عبدالباسط استفاده گرديد، و توسط هدفون در واحدها پخش شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي کاي اسکوئر، تي زوج و مستقل تجزيه و تحليل شدند، و
P<0.05 سطح معني داري اختلاف ها تلقي گرديد.
يافته ها: در گروه آزمون پس از مداخله، ميزان اضطراب به صورت معني داري کاهش يافت
(P<0.0001). چنين کاهشي در گروه شاهد مشاهده نگرديد. مقايسه اضطراب در دو گروه پس از مداخله تفاوت معني داري را نشان داد (P<0.002).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين تحقيق، از آنجايي که آهنگ موزون قرآن کريم و آواي دلنشين آن، يک موسيقي عرفاني دلپذير و بعد اعجاز بياني قرآن مي باشد، لذا مي توان از آواي قرآن کريم به عنوان يک روش درماني غيردارويي، جهت کاهش اضطراب مادران قبل از عمل سزارين استفاده نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 198
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی