برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1387 , دوره  2 , شماره  2 ; از صفحه 5 تا صفحه 14 .
 
عنوان مقاله: 

اثر كاهنده شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر افكار خودآيند و نگرش هاي ناكارآمد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسي تاثير شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر کاهش افسردگي، نگرش ناکارامد و افکار خودکار منفي دانشجويان بود.
روش نيمه آزمايشي آزمون- آزمون مجدد در دو گروه آزمايشي و كنترل با كاربرد آموزش شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي MBCT براي گروه آزمايشي به كار گرفته شد. بدين منظور از بين قريب 1000 نفر دانشجوي ساكن خوابگاههاي دانشگاه، 150 نفر به طور تصادفي برگزيده و از بين اين افراد به حكم قرعه 30 نفر از دانشجوياني كه نمرات شان در آزمون افسردگي بك 15 و بالاتر بود، انتخاب شدند و به صورت تصادفي در دو گروه آ‍زمايش و كنترل جايگزين شدند. گروه آزمايشي در معرض 8 جلسه آموزش شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي كه هفته اي 1 بار به مدت 1.5-2 ساعت برگزار مي شد، قرار گرفتند. در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون پرسشنامه هاي افسردگي بك، افكار خودآيند و نگرش ناكارآمد توسط آزمودني هاي هر دو گروه تكميل شد.
بعد از جمع آوري و تجزيه و تحليل داده هاي (با نسخه
(SPSS13 حاصل از اجراي 3 پرسشنامه به شكل پيش آزمون- پس آزمون فرضيه هاي پژوهش با استفاده از تحليل واريانس چندمتغيره و آزمون همبستگي پيرسون و اجراي آ‍زمون t مستقل براي بررسي اثر درمان، مورد بررسي قرار گرفتند. يافته ها نشان مي دهد كه شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي، افسردگي، افكار خودآيند منفي و نگرش ناكارآمد دانشجويان را كاهش مي دهد.
دلايل تاثيرگذاري اين روش درماني به لحاظ نظري مورد بحث قرار مي گيرد. با توجه به تاثيرات آموزش
MBCT توصيه به كارگيري گسترده اين روش مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 230
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی