برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1381 , دوره  4 , شماره  1 ; از صفحه 59 تا صفحه 66 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر روش هاي كاشت نم كاري (هيرم كاري) و خشكه كاري بر روي عملكرد ژنوتيپ هاي لوبيا چيتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور مقايسه دو روش کاشت هيرم کاري و خشکه کاري در لوبيا، آزمايشي بر روي چهار رقم لوبيا چيتي در ايستگاه ملي تحقيقات لوبياي خمين، در طي سال هاي زراعي 1374 و 1375 اجرا گرديد. آزمايش به صورت طرح کرت هاي خرد شده نواري (Split block) با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار، با دو عاملو B اجرا گرديد. عامل در کرت هاي عمودي و در چهار سطح شامل ارقام لوبيا چيتي تلاش، محلي خمين،G-14088  و C.O.S-16 و عاملB  در کرت هاي افقي و در دو سطح روش کاشت هيرم کاري و خشکه کاري بررسي گرديد. در اين بررسي تراکم ثابت 20 cm×14 cm (357142 بوته در هکتار) در نظر گرفته شد. نتايج حاصل از آزمايش نشان داد که بين ارقام از نظر ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته، و عملکرد اختلاف معني دار وجود دارد. رقم لوبيا چيتي محلي خمين با ارتفاع 95 سانتيمتر بيشترين ارتفاع بوته، و رقم تلاش با تعداد 13.95 غلاف، بيشترين تعداد غلاف در بوته را داشت. رقم C.O.S-16 بيشترين تعداد دانه به تعداد 60 دانه در بوته و بيشترين عملکرد به مقدار 2809 کيلوگرم در هکتار را داشت. در بررسي روش هاي کاشت مشاهده شد که در روش کشت هيرم کاري ارتفاع بوته بيشتر بود. به علاوه تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته و در نتيجه عملکرد نيز بيشتر بود. بررسي اثر متقابل بين ارقام مختلف لوبيا چيتي و روشهاي کشت نشان داد که بيشترين تعداد غلاف در بوته به تعداد 14 عدد، تعداد دانه در بوته به تعداد  60دانه و در نتيجه عملکرد به مقدار 2952 کيلوگرم در هکتار مربوط به رقم C.O.S-16 در روش هيرم کاري بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 1386
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی