برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي الگوي ليپيدي سرم و شيوع اختلالات آن در بالغين شهر گناباد در سال 1387

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گناباد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گناباد
 
چکیده: 

زمينه و هدف: بيماري هاي عروق كرونر يكي از علل عمده مرگ و مير در دنيا بوده و ديس ليپيدمي يكي از مهمترين عوامل مستعدكننده افراد نسبت به اين بيماري ها مي باشد. نظر به اهميت كنترل ديس ليپيدمي در جلوگيري از بروز اين بيماري ها، مطالعه حاضر به منظور تعيين شيوع اين اختلالات در شهر گناباد صورت پذيرفت.
روش تحقيق: در اين مطالعه توصيفي به روش خوشه اي تصادفي 606 نفر (401 زن و 205 مرد) با ميانگين سني
39.41±12.56 انتخاب و مقادير ليپيدهاي سرم شامل تري گليسريد، كلسترول تام،LDL-C  و HDL-C در حالت ناشتا اندازه گيري گرديد. داده ها توسط آزمونهاي آماري مجذوركاي، تست تي و آناليز واريانس با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: در بين موارد ديس ليپيدمي، شايع ترين اختلال مقادير بالاي
(≥130 mg/dl) LDL-C كلسترول تام (≥200 mg/dl) بود كه به ترتيب در 6/49 و 6/45 درصد افراد و كمترين شيوع مربوط به مقادير پايين HDL-C بود كه به ترتيب در 5/17 و 6/11 درصد مردان و زنان مشاهده گرديد. شيوع هيپرتري گليسريدمي و هيپركلسترولمي در مردان و مقادير بالاي LDL-C در زنان بيشتر از جنس مخالف بود. مقادير HDL-C در مردان به طور معني داري كمتر از زنان بود. ارتباط معني دار بين سن و ميانگين چربي هاي خون مشاهده شد. ميانگين تري گليسريد، كلستروم تام وLDL-C  به تدريج تا سنين 59-50 سال افزايش و سپس كاهش نشان داد. شيوع اختلالات چربيها بجز HDL-C در افراد بالاي 40 سال به طور معني داري بيشتر از افراد جوانتر بود.
نتيجه گيري: با توجه به شيوع نسبتا بالاي موارد ديس ليپيدمي در جمعيت مورد مطالعه، ارايه آموزش هاي لازم در جهت اصلاح الگوي مصرف مواد غذايي و افزايش فعاليت هاي بدني جهت جلوگيري از ابتلا به بيماري هاي قلبي عروقي ضروري است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 118
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی