برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1381 , دوره  4 , شماره  3 ; از صفحه 184 تا صفحه 201 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تنش آب و مقادير مختلف نيتروژن بر مراحل رشد و نمو، عملكرد و اجزا عملكرد ذرت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

گياهان در معرض عوامل تنش زاي محيطي قرار دارند. در اين رابطه مقدار آب و نيتروژن قابل دسترس از مهم ترين عوامل محدود کننده توليد گياهان زراعي محسوب مي شوند. به منظور بررسي اثر تنش کمبود آب و مقادير مختلف نيتروژن بر مراحل نمو و رشد، عملکرد و اجزا عملکرد ذرت دانه اي دو آزمايش مزرعه اي مستقل از هم به صورت فاکتوريل درقالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سال زراعي 1380 انجام شد. ارقام ذرت سينگل کراس 108 و سينگل کراس 301 تحت تنش کمبود آب و نيتروژن طي مراحل رشد رويشي و زايشي در دو منطقه همدان و کرج مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج حاصل از آزمايش ها نشان داد که مراحل فنولوژيکي رشد و نمو، تحت تاثير تنش کمبود آب و مقادير مختلف نيتروژن مصرفي به تاخير افتاد و طول دوره تاخير در تيمارهاي مختلف متفاوت بود. شاخص سطح برگ با کاهش رطوبت خاک و نيتروژن قابل دسترس به شدت کاهش يافت. اختلاف معني داري در عملکرد بيولوژيک، عملکرد دانه و اجزا عملکرد در شرايط مختلف تنش رطوبتي ملاحظه شد. کمترين مقدار بيوماس کل و عملکرد دانه متعلق به گياهي بود که در هر دو مرحله رويشي وزايشي در معرض تنش آب قرار گرفتند. تنش رطوبت در مراحل رويشي و زايشي به ترتيب عملکرد دانه را به مقدار 15 و 20 درصد نسبت به شاهد کاهش داد. کاربرد مقادير مختلف نيتروژن نيز تفاوت معني داري در عملکرد دانه ايجاد نمود. هم چنين حدود 15 تا 18 درصد کاهش در محتوي رطوبت نسبي برگ در شرايط مختلف تنش کمبود آب و مقادير مختلف نيتروژن در تيمارهاي مورد بررسي مشاهده شد. شاخص برداشت تحت تاثير عوامل تنش زا قرار نگرفت ولي شاخص حساسيت تنش (SI) در تيمارهاي مختلف متغير بود. بيشترين شاخص حساسيت تنش(SI)  مربوط به رقم سينگل کراس 301 در شرايط تنش رطوبتي در دوره رويشي و زايشي بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 194
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی