برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1388 , دوره  8 , شماره  30 ; از صفحه 31 تا صفحه 52 .
 
عنوان مقاله: 

دانش نظري و مهارت هاي حرفه اي معلمان دوره ابتدايي از نظريه يادگيري: معلمان دوره ابتدايي شهر همدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

تحقيق حاضر با هدف شناخت ميزان آگاهي معلمان دوره ابتدايي از نظريه هاي يادگيري و به کارگيري آن در فرايند تدريس انجام گرفته است. جامعه آماري تحقيق، معلمان ابتدايي شهر همدان در سال تحصيلي 1385-86 هستند که از ميان آن ها 310 نفر 226) نفر زن و 84 نفر مرد( به عنوان نمونه تحقيق و به روش طبقه اي تصادفي انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از دو نوع ابزار شامل: آزمون سنجش ميزان آگاهي معلمان از نظريه هاي يادگيري و پرسشنامه به کارگيري نظريه هاي يادگيري بهره گرفتيم و داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري t تک نمونه اي، t براي گروه هاي مستقل، U من ويتني، و تحليل واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و در نهايت نتايج زير به دست آمد:
ميزان آگاهي معلمان ابتدايي از نظريه رفتارگرايي در حد متوسط و از نظريه هاي شناخت گرايي و شناختي - اجتماعي پايين تر از حد متوسط بود؛ ميان ميزان آگاهي معلمان از نظريه هاي يادگيري و متغيرهاي: مدت دوره هاي آموزش ضمن خدمت، مدرک تحصيلي، رشته تحصيلي و سابقه تدريس معلمان تفاوت معناداري وجود داشت، اما تفاوت معناداري با متغير جنس ملاحظه نشد.
ميزان به کارگيري نظريه هاي يادگيري توسط معلمان بالاتر از حد متوسط بود و بيشترين ميزان آن به نظريه هاي رفتارگرايي و کم ترين ميزان به نظريه شناختي - اجتماعي مربوط مي شد؛ ميان ميزان به کارگيري نظريه هاي يادگيري توسط معلمان و متغيرهاي جنس، مدرک تحصيلي، سابقه تدريس معلمان معناداري وجود داشت، اما تفاوت معناداري با متغيرهاي: مدت دوره هاي آموزش ضمن خدمت و رشته تحصيلي معلمان ملاحظه نشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عارفی، م.، و فتحی واجارگاه، ک.، و نادری، ر. (1388). دانش نظری و مهارت های حرفه ای معلمان دوره ابتدایی از نظریه یادگیری: معلمان دوره ابتدایی شهر همدان. نوآوری های آموزشی, 8(30), 31-52. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=101187Vancouver : کپی

عارفی محبوبه، فتحی واجارگاه کوروش، نادری رحیم. دانش نظری و مهارت های حرفه ای معلمان دوره ابتدایی از نظریه یادگیری: معلمان دوره ابتدایی شهر همدان. نوآوری های آموزشی. 1388 [cited 2021July27];8(30):31-52. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=101187IEEE : کپی

عارفی، م.، فتحی واجارگاه، ک.، نادری، ر.، 1388. دانش نظری و مهارت های حرفه ای معلمان دوره ابتدایی از نظریه یادگیری: معلمان دوره ابتدایی شهر همدان. نوآوری های آموزشی, [online] 8(30), pp.31-52. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=101187. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 938 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی