برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1387 , دوره  4 , شماره  4 ; از صفحه 9 تا صفحه 26 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط حل مساله اجتماعي و مولفه هاي آن با الگوهاي شخصيتي خودشيفته و ضداجتماعي در دانش آموزان دبيرستاني شهر اردبيل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
 
چکیده: 

هـدف پژوهش حاضر تعيين ارتباط حل مساله اجتماعي و مولفه هاي آن با الگوهاي شخصيتي ناکارآمد خودشيفته و ضداجتماعي در دانش آموزان پسر و دختر سوم دبيرستاني است. نمونه اين پژوهش شامل 300 نوجوان است که به روش نمونه گيري تصادفي از بين دانش آموزان سوم دبيرستان شهر اردبيل در سال تحصيلي 86-85 انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از مقياس حل مساله اجتماعي و پرسشنامه چند محوري باليني ميلون استفاده شده است. نتايج نشان داد که از بين مولفه هاي حل مساله اجتماعي جهت گيري مساله مثبت (r=0/16)  و جهت گيري مساله منفي (12/r=۰) ، سبک تکانشي- بي احتياط (30/r=۰) و سبک اجتنابي (14/r=0) با الگوي شخصيتي خود شيفته همبستگي معني داري دارند (05/(P<۰ جهت گيري مساله منفي (30/r=۰) سبک اجتنابي (38/r=۰) ، حل مساله منطقي (21/r=-۰) و سبک تکانشي- بي احتياط (40/r=۰) با الگوي شخصيتي ضد اجتماعي رابطه معني داري دارند (001/(P<۰ نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد که قوي ترين متغيرهاي پيش بين براي الگوي شخصيتي خود شيفته در دانش آموزان به ترتيب سبک تکانشي- بي احتياط و جهت گيري مساله مثبت بود (01/(P<۰ در صورتي که قوي ترين متغيرهاي پيش بين براي الگوي شخصيتي ضد اجتماعي در دانش آموزان به ترتيب سبک تکانشي- بي احتياط، سبک اجتنابي، سبک حل مساله منطقي و جهت گيري مساله مثبت است (001/(P<۰.اين نتايج بيان مي کند که سطوح بالاي حل مساله اجتماعي نامناسب الگوهاي شخصيتي ناکارآمد را افزايش مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 151
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی