برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1387 , دوره  4 , شماره  4 ; از صفحه 9 تا صفحه 26 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط حل مساله اجتماعي و مولفه هاي آن با الگوهاي شخصيتي خودشيفته و ضداجتماعي در دانش آموزان دبيرستاني شهر اردبيل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
 
چکیده: 

هـدف پژوهش حاضر تعيين ارتباط حل مساله اجتماعي و مولفه هاي آن با الگوهاي شخصيتي ناکارآمد خودشيفته و ضداجتماعي در دانش آموزان پسر و دختر سوم دبيرستاني است. نمونه اين پژوهش شامل 300 نوجوان است که به روش نمونه گيري تصادفي از بين دانش آموزان سوم دبيرستان شهر اردبيل در سال تحصيلي 86-85 انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از مقياس حل مساله اجتماعي و پرسشنامه چند محوري باليني ميلون استفاده شده است. نتايج نشان داد که از بين مولفه هاي حل مساله اجتماعي جهت گيري مساله مثبت (r=0/16)  و جهت گيري مساله منفي (12/r=۰) ، سبک تکانشي- بي احتياط (30/r=۰) و سبک اجتنابي (14/r=0) با الگوي شخصيتي خود شيفته همبستگي معني داري دارند (05/(P<۰ جهت گيري مساله منفي (30/r=۰) سبک اجتنابي (38/r=۰) ، حل مساله منطقي (21/r=-۰) و سبک تکانشي- بي احتياط (40/r=۰) با الگوي شخصيتي ضد اجتماعي رابطه معني داري دارند (001/(P<۰ نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد که قوي ترين متغيرهاي پيش بين براي الگوي شخصيتي خود شيفته در دانش آموزان به ترتيب سبک تکانشي- بي احتياط و جهت گيري مساله مثبت بود (01/(P<۰ در صورتي که قوي ترين متغيرهاي پيش بين براي الگوي شخصيتي ضد اجتماعي در دانش آموزان به ترتيب سبک تکانشي- بي احتياط، سبک اجتنابي، سبک حل مساله منطقي و جهت گيري مساله مثبت است (001/(P<۰.اين نتايج بيان مي کند که سطوح بالاي حل مساله اجتماعي نامناسب الگوهاي شخصيتي ناکارآمد را افزايش مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ابوالقاسمی، ع.، و کیامرثی، آ. (1387). بررسی ارتباط حل مساله اجتماعی و مولفه های آن با الگوهای شخصیتی خودشیفته و ضداجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی شهر اردبیل. مطالعات روان شناختی, 4(4), 9-26. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=100933Vancouver : کپی

ابوالقاسمی عباس، کیامرثی آذر. بررسی ارتباط حل مساله اجتماعی و مولفه های آن با الگوهای شخصیتی خودشیفته و ضداجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی شهر اردبیل. مطالعات روان شناختی. 1387 [cited 2021October19];4(4):9-26. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=100933IEEE : کپی

ابوالقاسمی، ع.، کیامرثی، آ.، 1387. بررسی ارتباط حل مساله اجتماعی و مولفه های آن با الگوهای شخصیتی خودشیفته و ضداجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی شهر اردبیل. مطالعات روان شناختی, [online] 4(4), pp.9-26. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=100933. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 126 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی