برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر 1388 , دوره  16 , شماره  64 ; از صفحه 22 تا صفحه 29 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير افزودن دگزامتازون به بيکربنات سديم و ليدوکايين 1.5% بر روي شروع و مدت اثر بلوک آگزيلاري و بي دردي بعد از عمل در اعمال جراحي اندام فوقاني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: روش هاي مختلفي براي طولاني تر شدن بلوک شبکه آگزيلاري در اعمال جراحي اندام فوقاني معرفي شده است. در اين مطالعه سعي شده است تاثير دگزامتازون در ترکيب با ليدوکايين در بلوک شبکه آگزيلاري مورد بررسي قرار گيرد.
روش بررسي: مطالعه حاضر به صورت يک کارآزمايي باليني تصادفي شده دوسوکور طراحي و اجرا شد. بيماران کانديد عمل جراحي اندام فوقاني که در اتاق عمل اورژانس بيمارستان حضرت فاطمه (س) بستري شده بودند، بر اساس معيارهاي ورود و خروج وارد مطالعه شدند. بيماران به طور تصادفي به دو گروه 30 نفره تقسيم شدند. در گروه اول در بيماران براي بلوک شبکه آگزيلاري از ترکيب 34 سي سي ليدوکايين
%1.5 با 2 سي سي بيکربنات و 2 سي سي آب مقطر استفاده شد (گروه کنترل يا ليدو کايين). محلول مورد استفاده براي بلوک در گروه دوم مشابه گروه اول بود با اين تفاوت که 2 سي سي دگزامتازون (8 ميلي گرم) به جاي آب مقطر به آن افزوده شد (گروه دگزامتازون). شروع زمان بلوک حسي و حرکتي و سمپاتيک، مدت زمان بلوک کامل حسي و حرکتي و شدت درد پس از عمل در بيماران اندازه گيري و ثبت شد. داده هاي به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماري SPSS V.13 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. داده هاي کمي به صورت ميانگين و انحراف معيار و داده هاي کيفي به صورت فراواني نمايش داده شده است. براي مقايسه داده هاي کيفي از آزمون کاي دو و در متغيرهاي کمي از آزمون t-test استفاده شد.
يافته ها: زمان شروع بلوک حسي و حرکتي و سمپاتيک در دو گروه مشابه بوده و اختلاف معني داري با يکديگر نداشتند. مدت زمان بلوک و اولين زمان درخواست مسکن پس از عمل در گروه دگزامتازون به طور معني داري بيش از گروه ليدوکايين و بيکربنات بود. شدت درد پس از عمل از زمان ريکاوري تا ساعت ششم به طور معني داري در گروه دگزامتازون کمتر از گروه ليدوکايين بود.
نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد که افزودن دگزامتازون به مخلوط بيکربنات و ليدوکايين براي بلوک شبکه آگزيلاري، طول مدت بلوک را افزايش مي دهد. اين افزايش در مورد بلوک حسي بيشتر از بلوک حرکتي بود. ضمنا طول مدت بي دردي پس از عمل در اين گروه بيشتر از گروه مخلوط بيکربنات و ليدوکايين بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آل بویه، م.، و طبسی، م.، و ایمانی، ف.، و انتظاری، س. (1388). بررسی تاثیر افزودن دگزامتازون به بیکربنات سدیم و لیدوکایین 1.5% بر روی شروع و مدت اثر بلوک آگزیلاری و بی دردی بعد از عمل در اعمال جراحی اندام فوقانی. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 16(64), 22-29. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=100904Vancouver : کپی

آل بویه محمودرضا، طبسی محمد، ایمانی فرناد، انتظاری سعیدرضا. بررسی تاثیر افزودن دگزامتازون به بیکربنات سدیم و لیدوکایین 1.5% بر روی شروع و مدت اثر بلوک آگزیلاری و بی دردی بعد از عمل در اعمال جراحی اندام فوقانی. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1388 [cited 2021October21];16(64):22-29. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=100904IEEE : کپی

آل بویه، م.، طبسی، م.، ایمانی، ف.، انتظاری، س.، 1388. بررسی تاثیر افزودن دگزامتازون به بیکربنات سدیم و لیدوکایین 1.5% بر روی شروع و مدت اثر بلوک آگزیلاری و بی دردی بعد از عمل در اعمال جراحی اندام فوقانی. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 16(64), pp.22-29. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=100904. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 85 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی