4 SID.ir | ارتباط روي سرم با استرس اكسيداتيو، غلظت انسولين و مقاومت به انسولين در زنان يائسه مبتلا به ديابت نوع 2
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

ارتباط روي سرم با استرس اكسيداتيو، غلظت انسولين و مقاومت به انسولين در زنان يائسه مبتلا به ديابت نوع 2

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تغذیه و بیوشیمی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کدپستی: 6446-14155
 
چکیده: 

مقدمه: متابوليسم روي كه يكي از ريزمغذي هاي ضروري است در بيماري ديابت تغيير مي كند. مطالعه ها نشان داده اند كه بين روي و هر دو نوع ديابت، ديابت نوع 1 (ديابت وابسته به انسولين) و ديابت نوع 2 (ديابت غير وابسته به انسولين) ارتباط وجود دارد. هم چنين، افزايش پراكسيداسيون ليپيد در بيماران ديابتي باعث توليد مالون دي آلدئيد(MDA)  مي شود. اين مطالعه با هدف تعيين وجود ارتباط روي سرم با استرس اكسيداتيو (MDA)، غلظت انسولين و مقاومت به انسولين در زنان يائسه مبتلا به ديابت نوع 2 انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر يك مطالعه مقطعي ـ تحليلي است كه در 45 زن ديابتي و 45 زن سالم با محدوده سني 60-45 سال و نمايه توده بدن
(BMI) 30-25 كيلوگرم بر متر مربع انجام شد. ميزان قند خون، روي، انسولين، مقاومت به انسولين و MDA سرم در هر دو گروه اندازه گيري شدند. از آزمون تي مستقل براي مقايسه ميانگين ها و از ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي همبستگي متغيرها در دو گروه استفاده شد.
يافته ها: در گروه زنان بزرگسال ديابتي بين روي با انسولين سرم
(r==-0.06) و مقاومت به انسولين (r=-0.02) ارتباط آماري معني داري مشاهده نشد. هم چنين، بين روي با MDA در گروه زنان بزرگسال ديابتي نيز ارتباط آماري معني داري ديده نشد (r=-0.09).
نتيجه گيري: بين روي سرم با استرس اكسيداتيو، انسولين و مقاومت به انسولين در زنان يائسه مبتلا به ديابت نوع 2 ارتباط آماري معني داري مشاهده نشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 153
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی