برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1388 , دوره  33 , شماره  2 ; از صفحه 70 تا صفحه 76 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير يك جلسه فعاليت هوازي و سونا بر غلظت سديم و پتاسيم سرم و ادرار ورزشكاران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم
 
چکیده: 

سابقه و هدف: تعادل آب و الكتروليت براي حفظ سلامت بدن حياتي است. تمرينات ورزشي، تغييرات زيادي در هموديناميك كليه و تعادل آب و الكتروليت ايجاد مي كنند. سونا محيط داغي است كه با فشار گرمايي در تعادل مذكور موثر است، لذا هدف از اين پژوهش مقايسه تاثير يك جلسه فعاليت هوازي و سونا بر غلظت سديم و پتاسيم سرم و ادرار در ورزشكاران بود.
روش بررسي: در اين تحقيق نيمه تجربي، از 15 نفر از بازيكنان تيم فوتبال دانشگاه شهيد بهشتي با ميانگين سني
24.5±2.5 سال و ميانگين وزني 72±8 كيلوگرم قبل و پس از يك جلسه فعاليت هوازي و يك جلسه سونا، خون گيري به عمل آمد و ادرار 24 ساعته آنان جمع آوري شد. از ميانگين و انحراف معيار براي توصيف آماري و از آزمون t وابسته براي تحليل استنباطي داده ها استفاده شد.
يافته ها: يك جلسه فعاليت هوازي موجب افزايش معني دار غلظت سديم و پتاسيم سرم شد
(p<0.05). يك جلسه حضور در سونا افزايش معني داري در غلظت پتاسيم سرم ايجاد كرد (p<0.01)، اما تغيير معني داري در غلظت سديم سرم مشاهده نشد. تفاوت معني داري بين ميانگين تغييرات غلظت سديم و پتاسيم سرم در فعاليت هوازي و سونا مشاهده نشد. يك جلسه فعاليت هوازي بدون تغيير معني دار ميزان پتاسيم ادرار، موجب افزايش معني دار غلظت سديم ادرار شد (p<0.01). يك جلسه سونا بدون ايجاد تغيير معني داري در غلظت سديم ادرار، سبب افزايش معني دار غلظت پتاسيم ادرار شد (p<0.05). ميانگين تغييرات غلظت سديم ادرار در فعاليت هوازي به طور معني داري بيشتر از سونا بود (p<0.01)، اما بين ميانگين تغييرات غلظت پتاسيم ادرار در فعاليت هوازي و سونا تفاوتي مشاهده نشد.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه فعاليت هوازي و فشار گرمايي باعث عدم تعادل مايع و الكتروليت هاي بدن مي شوند كه بايد به حالت اوليه خود بازگردند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 85
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی