نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير آموزش شناختي - رفتاري بر دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسي زنان شيراز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی، گروه مشاوره
 
چکیده: 
مقدمه و هدف: انگيزه و ميل جنسي همانند ساير انگيزه هاي بنيادين آدمي بخش جدايي ناپذير ماهيت زيستي، رواني و اجتماعي او را تشکيل مي دهد و روشن است که کيفيت ارضاي اين انگيزش نقش بسيار مهمي را در سلامت فرد و اجتماع و دستيابي به آرامش و آسايش ايفا مي کند. امروزه مشکلات جنسي چنان شايع شده که بيش از يک سوم زنان بزرگسال از اختلال ميل جنسي کم کار رنج مي برند. به همين لحاظ براي کمک به تعداد زيادي از همسران يا افرادي که اين گونه مشکلات را تجربه مي کنند نياز قابل توجهي به خدمات درماني وجود دارد. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير آموزش شناختي - رفتاري بر دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسي زنان است.مواد و روش ها: اين يک مطالعه نيمه تجربي از نوع پيش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود که در سال 1388 بر روي 30 نفر زنان متاهل40-20 ساله مراجعه کننده به کلينيک زنان درمانگاه شهيد مطهري شيراز انجام شد. افراد به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه آزمون و کنترل تقسيم شدند. براي گروه آزمون، 8 جلسه مشاوره شناختي - رفتاري اجرا شد و در مورد گروه کنترل هيچ مداخله اي انجام نشد. ابزارهاي پژوهش شامل؛ پرسشنامه دانش جنسي آن هوپر، پرسشنامه نگرش جنسي خوشابي و والايي و پرسشنامه اعتماد به نفس جنسي آن هوپر بودند. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماري تي تجزيه و تحليل شدند.يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد که پس از مشاوره شناختي - رفتاري، دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسي در زنان گروه آزمون نسبت به قبل از مداخله و نسبت به گروه کنترل تفاوت معني داري داشت (p<0.0001).نتيجه گيري: از آنجايي که پژوهشگران متعددي اعتماد به نفس جنسي پايين، دانش جنسي پايين و نگرش جنسي منفي را از عوامل مهم ميل جنسي بازداري شده در زنان دانسته اند، لذا مشاوره شناختي - رفتاري جنسي مي تواند با بهبود اين مولفه ها، اين اختلال جنسي را در زنان برطرف کند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رحیمی، ا.، و یونسی، ف.، و شفیع آبادی، ع. (1388). بررسی تاثیر آموزش شناختی - رفتاری بر دانش, نگرش و اعتماد به نفس جنسی زنان شیراز. ارمغان دانش, 14(3 (پی در پی 55)), 103-111. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=100065Vancouver : کپی

رحیمی الهام، یونسی فلورا، شفیع آبادی عبداله. بررسی تاثیر آموزش شناختی - رفتاری بر دانش, نگرش و اعتماد به نفس جنسی زنان شیراز. ارمغان دانش. 1388 [cited 2022August07];14(3 (پی در پی 55)):103-111. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=100065IEEE : کپی

رحیمی، ا.، یونسی، ف.، شفیع آبادی، ع.، 1388. بررسی تاثیر آموزش شناختی - رفتاری بر دانش, نگرش و اعتماد به نفس جنسی زنان شیراز. ارمغان دانش, [online] 14(3 (پی در پی 55)), pp.103-111. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=100065. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 316 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی