برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي امكان مدل سازي احتمال تخريب جنگلهاي غرب كشور با استفاده از GIS و RS (مطالعه موردي: جنگلهاي آرمرده بانه)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

تخريب جنگلها طي چند دهه اخير روند افزايشي به خود گرفته و به عنوان يکي از مباحث بحراني در سراسر جهان و به ويژه ايران در بسياري از محافل مربوطه مطرح گرديده است. دستيابي به اطلاعات مربوط به گذشته و پي بردن به تغيير و تحولات صورت گرفته به جهت چاره انديشي براي اين پديده بسيار لازم و ضروري به نظر مي رسد. هدف اين تحقيق بررسي امکان دستيابي به يک مدل توصيفي به منظور برآورد و پيش بيني پراکنش مکاني تخريب در جنگلهاي غرب ايران مي باشد. در اين تحقيق به منظور دستيابي به ميزان و موقعيت تخريب و تغييرات صورت گرفته در قسمتي از جنگلهاي غرب ايران نقشه گستره جنگل سال 1334 از طريق تهيه و تفسير فتوموزائيک رقومي عکسهاي هوايي همان سال استخراج و با نقشه گستره جنگل سال 1381 که با استفاده از طبقه بندي تصاوير ماهواره اي سنجنده ETM+ تهيه گرديد، تقابل داده و نقشه تغييرات که نشان دهنده ميزان و موقعيت تغييرات گستره جنگل بود تهيه گرديد. مشخصه هاي شيب، جهت و ارتفاع از سطح دريا با استفاده از نقشه هاي توپوگرافي و همچنين نقشه هاي مناطق مسکوني و جاده ها با استفاده از نقشه هاي توپوگرافي و برداشتهاي زميني در محيط GIS تهيه و طبقه بندي شدند. براي پيش بيني پراکنش مکاني تخريب و تعيين موثرترين عامل بر تخريب جنگل از مدل رگرسيون لجستيک استفاده و ارتباط هريک از مشخصه هاي فوق با تخريب جنگل بررسي شد. نتايج نشان داد مشخصه فاصله از جاده با ميزان تخريب رابطه معکوسي داشته و موثرترين عامل در تخريب گستره جنگل مي باشد. همچنين پس از تعيين ميزان تخريب در هر طبقه از مشخصه هاي مورد بررسي مشخص شد که جهت هاي شرقي داراي بيشترين و جهت هاي شمالي داراي کمترين ميزان تخريب بوده اند. ساير مشخصه هاي مورد بررسي رابطه قابل توجهي با پديده تخريب نداشتند. از آن جايي كه الگوهاي تخريب در هرمنطقه وابسته به شرايط خاص آن منطقه مي باشد، توصيه مي شود در ارزيابي و مدل سازي تخريب از متغيرهاي مرتبط بيشتري استفاده شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی