برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي مديريت راهبردي, پاييز 1397, دوره 24, شماره 70
 5 مقاله