برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي مديريت راهبردي, تابستان 1397, دوره 24, شماره 69
 6 مقاله