برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه پژوهشنامه اورمزد, تابستان 1397, دوره -, شماره 2 (پياپي 43)
 16 مقاله