برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي), تابستان 1397, دوره 15, شماره 2 (پياپي 57)
 8 مقاله