برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مطالعات نوين كاربردي در مديريت اقتصاد و حسابداري, تابستان 1397, دوره 1, شماره 2
 5 مقاله