برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه روش هاي تحليلي و عددي در مهندسي معدن, بهار و تابستان 1395, دوره 6, شماره 11
 9 مقاله