برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه فرماندهي و كنترل, پاييز 1395, دوره 1, شماره 1 #g00270
 6 مقاله