برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه چشم انداز مديريت صنعتي, تابستان 1392, دوره 3, شماره 10
 8 مقاله