برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه دانشکده فني دانشگاه تبريز, پاییز 1383, دوره 30, شماره 3 (پیاپی 36) ویژه عمران
 7 مقاله