برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مطالعات مديريت صنعتي, زمستان 1395, دوره 14, شماره 43
 7 مقاله