برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي), بهار 1393, دوره 9, شماره 1
 7 مقاله