برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه تحقيقات بازاريابي نوين, بهار 1394, دوره 5, شماره 1 (پياپي 16)
 12 مقاله